cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wat is BadgeKit?

Mozilla BadgeKit is een nieuwe groep open basishulpmiddelen ter ondersteuning van het hele badgeproces, van badgeontwerp en -definitie tot beoordeling en het uitgeven, verzamelen, delen en ontdekken.

Deze hulpmiddelen bieden een krachtige basis aan opties voor gemeenschappen van badgemakers voor het gebruiken en bouwen op basis van hun bestaande websites of systemen. De hulpmiddelen zijn open source en hebben herkenbare interfaces voor het bouwen van extra functies of het inpluggen van andere hulpmiddelen en systemen.

BadgeKit is nu in privé-bètastatus beschikbaar voor een selecte groep partnerorganisaties die aan bepaalde technische vereisten voldoen. Als alternatief kan iedereen de code vanaf GitHub downloaden en op eigen servers implementeren.

Lees meer op de ondersteuningspagina’s voor BadgeKit.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:28 AM
Updated by:
 
Contributors