cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Waarom hebben we Mozilla BadgeKit gemaakt?

De manier waarop het leren wordt erkend is wanhopig verouderd, evenals het idee dat het toekennen van geloofsbrieven beperkt zou moeten zijn tot educatieve instellingen. Open Badges biedt ons een manier om het leren wat zowel binnen als buiten het klaslokaal gebeurt te erkennen, en de manier waarop we in de digitale wereld van vandaag leren en vaardigheden verwerven wordt weerspiegeld.

Terwijl openbadgestechnologie steeds meer in opkomst is – met meer dan 2000 organisaties die badges uitgeven die aan de Open Badges-standaard voldoen – zijn er nog steeds manieren waarop we het voor organisaties makkelijker kunnen maken om zich bij het ecosysteem aan te sluiten met behulp van vrije, flexibele hulpmiddelen voor open badges die aan de behoeften van uitgevers, lerenden en consumenten voldoen.

Daarom heeft Mozilla BadgeKit gemaakt, de nieuwe groep open basishulpmiddelen die het proces van het maken van badges makkelijk maakt.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
4 weeks ago
Updated by:
 
Contributors