cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Waar kan ik terecht voor technische hulp?

Voor technische vragen kunt u zich abonneren op onze Developer Google Group. Veel leden van het team en de gemeenschap gebruiken deze groep als een plek voor het bespreken van ideeën en het melden van problemen.

Al onze bugs worden in Github ingediend en problemen kunnen van hieruit eenvoudig worden gemeld en gevolgd: https://github.com/mozilla/openbadges/

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:51 AM
Updated by:
 
Contributors