cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Voor wie is BadgeKit bestemd?

Mozilla BadgeKit bevindt zich momenteel in privé-bètastatus en kan door iedere uitgevende organisatie die aan bepaalde technische vereisten voldoet worden gebruikt. Het is bedoeld voor organisaties die volledige badgesystemen bouwen en hun eigen websites en systemen aan de voorzijde naar een hoger niveau willen brengen, maar ook toegang tot technologiebronnen willen hebben. Aanbieders van hulpmiddelen zijn wellicht ook geïnteresseerd in het gebruik van BadgeKit om hun eigen hulpmiddelen uit te breiden, of om aanvullende aanpassingen aan BadgeKit aan te brengen.

U kunt een verzoek voor toegang tot de in privé-bètastatus gehoste versie van BadgeKit doen op http://www.badgekit.org, of download de code voor elk hulpmiddel vanaf Github.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:52 AM
Updated by:
 
Contributors