cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Meewerken met de Open Badges-gemeenschap

Er zijn vele manieren om met de Open Badges-gemeenschap mee te werken.

Waar we zijn te vinden:

Sociale media:

Contact: Als u vragen over zaken op deze pagina’s hebt of toegang tot meer bronnen zou willen verkrijgen, stuur dan een mailtje naar badges@mozillafoundation.org.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors