cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Is BadgeKit nu gereed?

Mozilla BadgeKit is nu in privé-bètastatus beschikbaar voor een selecte groep partnerorganisaties die aan bepaalde technische vereisten voldoen. Als alternatief kan iedereen de code van GitHub downloaden en op de eigen servers implementeren.

In 2014 worden aanvullende functies van BadgeKit toegevoegd, waaronder hulpmiddelen voor ondersteuning van het verzamelen, delen en ontdekken van badges.

U kunt een verzoek voor toegang tot de in privé-bètastatus gehoste versie van BadgeKit doen op http://www.badgekit.org, of download de code voor elk hulpmiddel vanaf Github.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:28 AM
Updated by:
 
Contributors