cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hoe word ik een uitgever?

Wilt u een website worden die Open badges uitgeeft?

Onlangs hebben we Mozilla BadgeKit uitgebracht, een groep basishulpmiddelen die het maken van badges makkelijker maakt. Dit is momenteel in privé-bètastatus beschikbaar voor organisaties die aan de technische vereisten voldoen, en later in 2014 zullen we aanvullende hulpmiddelen uitbrengen en de toegankelijkheid uitbreiden.

Lees meer op de ondersteuningspagina’s voor BadgeKit.

Een aantal andere opties in deze geweldige door de gemeenschap beheerde lijst van platforms die badges uitgeven vindt u hier: http://bit.ly/platform-chart

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:28 AM
Updated by:
 
Contributors