cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Viri novic (RSS), blogi in družabno

Sort by:
Opomba: Ta članek velja za Thunderbird 24 in novejše. Spletne strani lahko objavijo vsebino za prenos s programi z uporabo protokolov RSS ali Atom. Taka vsebina se ponavadi imenuje "vir novic", "vir RSS" ali "feed". Vire ponavadi uporabljajo blogi, vendar lahko
View full article
Od različice 15 naprej Thunderbird podpira neposredno sporočanje in klepet za IRC, Facebook, XMPP, Twitter in Google Talk. Kazalo1 Nastavitev klepeta1.1 Zaženite čarovnika za nov račun1.2 Vnesite uporabniško ime1.3 Vnesite geslo1.4 Napredne možnosti1.5 Končajte s čarovnikom2 Uporaba
View full article