hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Videos, sound, pictures and animations don't work

Sắp xếp theo:
Translation in progress. Bài viết này xác định một số nguyên nhân (và giải pháp) của Không có âm thanh trong Firefox . Trước khi sử dụng các hướng dẫn trong bài viết này, hãy chắc chắn rằng các ứng dụng khác trên máy tính của bạn có thể chơi âm thanh. Nếu Firefox là ứng dụng duy
Hiển thị bài viết đầy đủ