anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Rozwiązywanie problemów z wtyczkami

Mozilla planuje zakończyć wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha w marcu 2017 roku, gdy zostanie wydany Firefox w wersji 52. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i tym wpisie blogowym, a także na tej stronie pomocy Firefoksa.

Począwszy od 52 wersji Firefoksa, zakończone zostało wsparcie dla wszystkich plugins NPAPI z wyjątkiem Flasha. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i na tej stronie pomocy Firefoksa.

Jeśli masz problemy ze stronami używającymi do wyświetlania swojej zawartości wtyczek, takich jak Adobe Flash, Java i innych, sprawdź czy czasami wtyczka nie powoduje tych problemów.

Informacja: Firefox dla 64-bitowego systemu Windows obsługuje jedynie wtyczki Adobe Flash oraz Microsoft Silverlight.

Typowe problemy spowodowane przez wtyczki to:

W tym artykule opisano, jak rozwiązywać problemy z wtyczkami. Jeśli masz problemy z rozszerzeniem lub motywem, zobacz artykuł: Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami. Ogólne informacje na temat wtyczek znajdziesz w artykule: Używanie wtyczek w Firefoksie.

Określanie, czy wtyczka powoduje problem

Możesz wybiórczo wyłączać wtyczki w trakcie działania Firefoksa. Jeśli podejrzewasz, że problem powoduje konkretna wtyczka, wyłącz ją pierwszą i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie wiesz, którą wtyczkę wyłączyć:

 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Dodatki. Zostanie otworzona karta Menedżera dodatków.

 2. Na karcie Menedżera dodatków wybierz panel Wtyczki.
 3. Na liście wybierz wtyczkę i z listy rozwijanej wybierz Nigdy nie aktywuj . Powtarzaj tę czynność dla każdej wtyczki znajdującej się na liście. Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania Firefoksa po wyłączeniu wtyczki.
 4. Sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli nie występuje, wróć do karty Menedżera dodatków i włączaj wtyczki po kolei, używając z listy rozwijanej opcji Zawsze aktywuj, do czasu aż znajdziesz tę, która powoduje problem.

Gdy stwierdzisz, że wyłączenie danej wtyczki rozwiązuje problem, wykonaj czynności opisane w dalszej części artykułu.

Aktualizacja lub ponowna instalacja wtyczek

Wiele problemów z wtyczkami może zostać rozwiązane poprzez aktualizację wtyczek do najnowszej wersji. Aby sprawdzić, czy używane wtyczki są aktualne, odwiedź stronę narzędzia sprawdzającego aktualność wtyczek.

Jeśli aktualizacja do najnowszej wersji lub ponowna instalacja wtyczki nie przyniosła pożądanego efektu, możesz pozostawić wtyczkę wyłączoną.

Ręczna dezinstalacja wtyczki

Jeśli nie możesz użyć specjalnego programu do dezinstalacji wtyczki, możesz usunąć ją ręcznie:

 1. W pasku adresu wprowadź about:plugins i naciśnij przycisk EnterReturn, by wyświetlić stronę z wykazem zainstalowanych wtyczek.
 2. Dla każdej wtyczki w pozycji Plik: podana jest nazwa pliku. Uruchom Eksplorator Windows i przejdźPrzejdź do folderu wtyczki, którą chcesz usunąć.
 3. Zmień nazwę pliku na inną, np. npswf32 zmień na Xnpswf32

Wtyczka zostanie usunięta.

Ponowne zainicjowanie bazy danych wtyczek

Może zdarzyć się, że nie będzie można zainstalować wtyczki. Ponowne zainicjowanie bazy danych wtyczek może rozwiązać problem:

 1. Otwórz folder profilu:

  Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 2. W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
 3. Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 4. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
 5. Usuń plik pluginreg.dat.
 6. Otwórz Firefoksa.
 7. W pasku adresu wprowadź about:plugins i naciśnij klawisz EnterReturn, by otworzyć listę zainstalowanych wtyczek.
Dostosuj artykuł

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎31-01-2017 04:15 PM
Zaktualizowano przez: