anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Obrazki lub animacje nie są wyświetlane

Jeżeli masz problemy w Firefoksie z pobieraniem lub wyświetlaniem obrazków, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Poniższe informacje dotyczą:

 • Statycznych plików obrazków, takich jak PNG, GIF czy JPG.
 • Formatów animowanych, takich jak GIF.

Poniższe informacje nie odnoszą się do:

Jeśli w pasku adresu widzisz ikonę tarczy Mixed Content Shield i masz problem z witryną o podanym adresie, zapoznaj się z artykułem Wpływ niebezpiecznej zawartości na bezpieczeństwo użytkownika.

Wyczyść ciasteczka i pamięć podręczną

Czasami problemy z wczytywaniem stron mogą zostać rozwiązane poprzez wyczyszczenie ciasteczek i pamięci podręcznej.

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , wybierz Historia i zaznacz Wyczyść historię przeglądania….
 2. Z menu rozwijanego Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką znajdujący się obok etykiety Szczegóły, by wyświetlić listę elementów, które można wyczyścić.
 4. Zaznacz Ciasteczka i Pamięć podręczna.
 5. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz.

Sprawdź uprawnienia obrazków

Firefox umożliwia blokowanie wyświetlania obrazków na wybranych witrynach, aby strony wczytywały się szybciej. Jeżeli masz problemy z oglądaniem obrazków:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje. .
 2. W menu Opcje Preferencje wybierz Treść.
 3. Upewnij się, że opcja Pobieraj obrazki automatycznie jest zaznaczona.
 4. Naciśnij przycisk Wyjątki... znajdujący się tuż obok Pobieraj obrazki automatycznie, aby otworzyć okno Wyjątki – wyświetlanie obrazków.
 5. W oknie Wyjątki – wyświetlanie obrazków zajrzyj na listę witryn. Upewnij się, że witryna, z którą masz problemy, nie znajduje się na liście.
 6. Kliknij Zamknij, aby zamknąćZamknij okno Wyjątki – wyświetlanie obrazków.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Sprawdź uprawnienia obrazków dla danej witryny

Firefox pozwala zablokować wczytywanie obrazków z wybranych witryn, by przyspieszyć ich ogólne wczytywanie. Jeśli masz problemy z wczytywaniem obrazków z danej witryny:

 1. Kliknij the przycisk tożsamości witryny (ikonę witryny po lewej stronie jej adresu internetowego).
 2. Klikni przycisk Więcej informacji... w okienku. Pojawi się okno informacji o stronie.
 3. Wybierz panel Uprawnienia.
 4. Upewnij się, że opcja Wczytywanie obrazów ma wartość Zezwól.
 5. Zamknij okno informacji o stronie.

Oprogramowanie zabezpieczające

Niektóre programy odpowiadające za bezpieczeństwo w Internecie, w tym programy antywirusowe, zapory sieciowe itp. mogą rozpoznawać część obrazków jako błędy, blokować je lub zapobiegać wyświetlaniu animacji. Sprawdź ustawienia swojego oprogramowania zabezpieczeń internetowych, aby upewnić się, że pozwala na wczytywanie obrazków.

Obrazki wyświetlają się tylko za pierwszym razem

Rozszerzenie RealPlayer Browser Record Plugin instalowane razem z programem RealPlayer może powodować, że Firefox będzie poprawnie wyświetlał obrazki tylko podczas pierwszej wizyty na danej witrynie, ale już nie podczas kolejnych wizyt lub po odświeżeniu zawartości. Wyłączenie tego rozszerzenia rozwiąże problem.

 1. Otwórz program RealPlayer.
 2. Przejdź do menu Tools i wybierz Preferences.
 3. Przejdź do sekcji Download & Recording i odznacz opcję Enable Web Download & Recording for these installed browsers:.
 4. Naciśnij przycisk OK.

Możesz też zobaczyć artykuł Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami, aby dowiedzieć się, jak wyłączać lub usuwać rozszerzenia z Firefoksa.

Obrazki się wczytują, ale nie wyglądają prawidłowo

Jeżeli obrazki się wczyują, ale nie wyglądają poprawnie lub wyglądają inaczej niż w innych przeglądarkach:

 • Jeżeli korzystasz z dowolnego rodzaju oprogramowania przyśpieszającego wczytywanie stron, wyłącz je i sprawdź, czy obrazki teraz wczytują się poprawnie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją tego oprogramowania.
 • Jeżeli w miejscu, w którym powinien być obrazek, pojawia się tekst lub jakieś niezrozumiałe znaki, zajrzyj do artykułu z MozillaZine Knowledge Base pt. Page displays as gibberish.

Inne przyczyny niewczytywania obrazków

 • Strona wyświetlająca te obrazki może być niedostępna lub mieć jakieś problemy. Aby się upewnić, spróbuj wczytać ją z innego komputera lub innej przeglądarki.
 • Niektóre ścieżki do plików mogą zawierać znak backslash – tzw. ukośnik wsteczny np. przyklad.com\obrazek.jpg. Takie ścieżki działają tylko w Internet Explorerze. Jeżeli widzisz, że ten znak występuje w adresie URL obrazka, skontaktuj się z autorem strony i zgłoś błąd.

 • Być może niektóre z ustawień Firefoksa uległy zmianom, co powoduje problemy z wyświetlaniem obrazków. Możesz zresetować wszystkie ustawienia lub spróbować poniższego rozwiązania:
 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Znajdź browser.display.use_document_colors na liście ustawień. Domyślna wartość tego ustawienia to true.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy/touchpadaNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij na ustawieniu, jeśli jego wartość była ustawiona na false i wybierz Resetuj.

Obrazki nadal nie wyświetlają się poprawnie

Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych sposobów obrazki i animacje nadal nie wyświetlają się prawidłowo:Oparte na informacjach z artykułu Images or animations do not load (mozillaZine KB)

Dostosuj artykuł

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
4 tygodni(e) temu
Zaktualizowano przez: