cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Noen 3D videoer fungerer ikke i fullskjermer

Noen brukere med NVIDIA maskinvare kan erfare problemer med å se stereo 3D innhold i fullskjerm-modus. Vi jobber med å fikse dette problemet

Lukk fullskjermen for å unngå problemet

Slik det er nå, er det best å prøve å unngå problemet ved å lukke fullskjerm-modus og øke skjermstørrelsen til den blir så lik fullskjerm som mulig.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:52 AM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)