cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Unblock Firefox from connecting to the Internet

Sort by:
Če imate težave s povezavo na spletno stran, lahko naletite na sporočilo napake Strežnika ni mogoče najti. Ta članek opisuje, kako odpraviti težave, ki povzročajo to napako. Za odpravljanje težav pri drugih sporočilih o napakah glejte Napake ob nalaganju spletnih strani. Kazalo1
View full article
Windows ima vgrajen požarni zid, ki nadzira, kako se programi povezujejo z internetom. V primeru, da požarni zid Windows Firefoxu ne dovoli povezave z internetom, Firefox prikaže napako "Strežnika ni mogoče najti", ko poskušate odpreti spletne strani. Opomba: Ta članek velja
View full article