zrušiť
Zobrazujú sa výsledky pre 
Namiesto toho hľadať pre 
Mali ste na mysli: 

Okno Informácie o stránke

Okno Informácie o stránke vám poskytuje detailné technické informácie o stránke na ktorej sa momentálne nachádzate. Otvoríte ho takto:

 • Kliknite na webový identifikátor (ikonka glóbusu, trojuholníka alebo zámku naľavo od webovej adresy) a potom na tlačidlo Ďalšie informácie….

grey globe fx29

 1. Kliknite na webový identifikátor (ikonka glóbusu alebo zámku naľavo od webovej adresy).
  SK_FX42_ControlCenter
 2. Kliknite na šípku napravo od rozbaľovacej ponuky kontrolného centra a kliknite na tlačidlo Ďalšie informácie.
  SK_FX42_ControlCenter-MoreInfo
 1. Kliknite na tlačidlo Site Info button , ktoré sa nachádza naľavo od adresy webovej stránky. Otvoríte tým Kontrolné centrum.
 2. Kliknite na šípku na pravej strane rozbaľovacej ponuky.
  Fx45 Control Center
 3. Na ďalšej obrazovke kliknite na tlačidlo Ďalšie informácie.
  Fx45 Control Center - More Info

Okno Informácie o stránke je usporiadané z viacerých panelov. Každý z týchto panelov je popísaný nižšie.

Všeobecné

Fx38PageInfo-General Fx41PageInfo-General Panel Všeobecné obsahuje základné informácie o stránke, ako napríklad jej názov, typ obsahu, veľkosť a ďalšie technické informácie prevzaté zo zdroja stránky.

Titulok stránky

 • Adresa: Zobrazí adresu URL (Uniform Resource Locator) stránky, ktorú prehliadate.
 • Typ: Zobrazí typ obsahu (typ MIME) stránky, ktorú práve prehliadate. Tento typ je určuje webový server.
 • Spôsob vykreslenia: Zobrazí, či stránka zodpovedá webovým štandardom (Režim kompatibilný so štandardami), alebo či Firefox musí zobraziť stránku spôsobom, ktorý je kompatibilný s neštandardným kódom (Režim ako staršie prehliadače (Quirks)).
 • Kódovanie:Kódovanie textu: Zobrazí kódovanie, ktoré stránka používa. Toto môže byť zmenené pomocou ponuky Zobraziť.
 • Veľkosť: Zobrazí veľkosť stránky v kilobajtoch (a bajtoch).
 • Upravené: Zobrazí dátum a čas, kedy bola stránka naposledy upravená.

Meta

Sekcia Meta zobrazuje všetky značky meta umiestnené v zdrojovom kóde stránky. Toto zahŕňa špecifikácie typov súborov, kódovania, autora, kľúčové slová a ďalšie.

Médiá

Fx41PageInfo-Media
Panel Médiá zobrazuje Adresu URL a typ všetkých pozadí, obrázkov a vloženého obsahu (vrátane zvuku a videa), ktorý sa načítava spolu so stránkou. Môžete kliknúť na ktorúkoľvek ikonu a zobrazia sa jej vlastnosti:

 • Umiestnenie: Adresa URL označenej položky
 • Typ: Typ súboru označenej položky
 • Veľkosť: Veľkosť označenej položky v kilobajtoch (a bajtoch)
 • Rozmery: Rozmery položky na obrazovke, v pixeloch
 • Alternatívny text: Pre obrázky, je to text, ktorý sa zobrazuje, ak obrázok nie je načítaný.

Ktorúkoľvek položku môžete uložiť na pevný disk kliknutím na tlačidlo Uložiť ako….

Blokovať obrázky z domény

Označením tejto voľby zabránite automatickému načítavaniu obrázkov z tejto domény.

Kanály

Fx41PageInfo-Feeds

Panel Kanály zobrazuje adresy URL a typ webových kanálov priradených webovej stránke. Ak sa chcete prihlásiť k odberu kanála, kliknite na jeho odkaz v zozname.
Poznámka: Pokiaľ stránka nemá žiadne kanály, okno Informácie o stránke nebude túto sekciu obsahovať.

Povolenia

Fx38PageInfo-Permissions Fx41PageInfo-Permissions1 Fx42PageInfo-Permissions Fx44PageInfo-Permissions PageInfo-Permissions Fx50PageInfo-Permissions

Panel Povolenia umožňuje prepísať nastavenia pre doménu zobrazenú za textom Povolenia pre. Zrušením označenia políčka Použiť predvolené určíte, či má stránka povolené alebo zakázané vykonávať danú akciu.

Aktivácia zásuvných modulov

Zobrazuje zoznam nainštalovaných zásuvných modulov a určuje, či sa má uvedená doména vždy opýtať, povoliť alebo blokovať spustenie zásuvného modulu.

Prístup k údajom o polohe

Určuje, či môže Firefox s využitím prehliadania s lokalizáciou uvedenej doméne oznámiť vašu polohu. Pozrite si článok Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more, kde nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia na prístup k údajom o polohe.

Prechod do režimu Na celú obrazovku

Určuje, či má uvedená doména povolenie na prechod do režimu Na celú obrazovku.

Skrytie kurzora myši

Určuje či uvedená doména smie skryť kurzor myši.

Inštalovanie doplnkov

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu spúšťať inštaláciu tém alebo rozšírení. Pozrite si článok Nastavenie Firefoxu - panel Bezpečnosť, kde nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia na inštaláciu doplnkov.

Načítavanie obrázkov

Určuje, či sa budú z uvedenej domény automaticky načítavať obrázky.

Správa úložiska režimu offline

Určuje, či majú stránky uvedenej domény povolenie na uloženie obsahu v režime offline.

Otváranie vyskakovacích okien

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu otvárať vyskakovacie okná. Pozrite si článok Nastavenie Firefoxu - panel Obsah, v ktorom nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia pre otváranie vyskakovacích okien.

Príjem notifikácií typu Push

Určuje, či majú stránky povolenie posielať notifikácie typu Push.

Príjem upozornení

Určuje, či majú stránky povolenie posielať webové upozornenia.

Nastavovanie cookies

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu nastavovať súbory cookies. Pozrite si článok Nastavenie Firefoxu - panel Súkromie, v ktorom nájdete viac inštrukcií ako nastaviť povolenia pre ukladanie súborov cookies.

Zobrazovanie upozornení

Určuje, či uvedená doména smie zobrazovať upozornenia.

Určuje, či majú stránky povolenie posielať notifikácie typu Push a zobrazovať upozornenia.

Použitie kamery

Určuje, či má uvedená doména povolenie na použitie vašej kamery. Toto sa vzťahuje na stránky so schopnosťou zaznamenávať video alebo obrázky, napríklad stránky umožňujúce video rozhovory. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať, Povoliť alebo Zablokovať.

Použitie mikrofónu

Určuje, či má uvedená doména povolenie na použitie vášho mikrofónu. Toto sa vzťahuje na stránky so schopnosťou zaznamenávať zvuk, napríklad stránky umožňujúce rozhovory. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať, Povoliť alebo Zablokovať.

Zabezpečenie

Fx41PageInfo-Security

Identita webovej stránky

 • Webová stránka: Zobrazí doménu stránky
 • Vlastník: Zobrazí vlastníka stránky, ak môže byť táto informácia overená.
 • Overená: Zobrazí spoločnosť, ktorá vydala bezpečnostný certifikát, ktorý stránka používa - ak nejaký používa. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť certifikát zobrazíte certifikát.

Súkromie a história

 • Navštívil som túto stránku v minulosti?: Zobrazí, či ste v minulosti navštívili túto stránku ak áno, koľkokrát.
 • Ukladá táto stránka informácie (cookies) na mojom počítači?: Zobrazí, či stránka ukladá súbory cookies Kliknutím na tlačidlo Zobraziť súbory cookies zobrazíte uložené súbory cookies.
 • Uložil som pre túto stránku nejaké heslá?: Zobrazí, či ste pre túto stránku uložili nejaké prihlasovacie údaje. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť uložené heslá zobrazíte heslá uložené pre túto stránku.

Technické detaily

Sekcia Technické detaily zobrazuje, či pripojenie k stránke je z bezpečnostných dôvodov zašifrované a ak áno, aký typ alebo zložitosť šifrovania bola použitá.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

História verzie
Revízia č.
3 z 3
Posledná aktualizácia:
‎31-01-2017 04:00 PM
Aktualizované používateľom:
 
Prispievatelia