cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:safemode

Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , v ní klepněte na Help-29 a zvolte Restartovat se zakázanými doplňky.... Firefox se spustí s dialogem nouzového režimu.
Poznámka: Firefox lze spustit v nouzovém režimu také podržením klávesy shift při jeho startu.podržením klávesy option při jeho startu.tak, že ukončíte Firefox a přejdete do Terminálu, kde zadáte: firefox -safe-mode.
Může být též nutné určit cestu k instalaci Firefoxu (např. /usr/bin/firefox).
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 03:48 PM
Updated by: