cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:clearCookiesCache

  1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , zvolte Historie a poté Vymazat nedávnou historii....
  2. V rozbalovacím seznamu Časové období mazání: zvolte Vše.
  3. Klepněte na šipku vedle nápisu Podrobnosti. Zobrazí se seznam položek, které mohou být vymazány.
  4. Zaškrtněte položky Cookies a Mezipaměť.
  5. Klepněte na tlačítko Vymazat.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 03:48 PM
Updated by: