zrušit
Zobrazování výsledků pro 
Hledat místo 
Měli jste na mysli: 

Nastavení Firefoxu – sekce Aplikace

47Tento dokument vysvětluje nastavení nacházející se v dialogovém okně MožnostiPředvolby v sekci Aplikace.

Sekce Aplikace vám umožňuje určit, jak má Firefox manipulovat s různými typy souborů. V seznamu naleznete různé typy souborů a pro každý z nich máte možnost zvolit preferovanou akci. Můžete si nechat zobrazit obsah souboru v okně Firefoxu buď samotným Firefoxem v případě nativních formátů (audio a video kanál, webový kanál, PDF) nebo za použití zásuvného modulu v případě ostatních formátů, nebo můžete soubor otevřít v externí aplikaci (v některých případech i ve webové aplikaci), nebo můžete soubor uložit na disk.

moznosti-aplikace-fx19 Fx4AppPanelMac-drop.jpg 50803044dc874239dc4be66462170c40-1258704216-933-1.jpg

moznosti-aplikace-fx47

Pro změnu způsobu manipulace s jednotlivými typy souborů klepněte na dotyčný typ souboru a poté vyberte v rozbalovací nabídce akci, kterou chcete, aby Firefox pro daný typ souboru prováděl:

  • Zobrazit náhled v aplikaci Firefox: Zvolením této možnosti zobrazí obsah Firefox. Tato možnost je použitelná pouze u typů obsahu, které Firefox dokáže dekódovat, tj. u audio kanálu, video kanálu, webového kanálu a souboru PDF.
Poznámka: Specifická konfigurace serveru hostujícího PDF dokument by mohla vynutit stažení souboru (a zakázat tak zobrazení náhledu).
  • Výběr rozšíření nebo zásuvného modulu: Pokud chcete, aby daný typ obsahu zpracovávalo dostupné rozšíření nebo zásuvný modul, zvolte jej z nabídky.
  • Výběr aplikace: Pokud chcete, aby daný typ obsahu zpracovávala lokální nebo webová aplikace, zvolte ji z nabídky. Není-li lokální aplikace v seznamu uvedena, zvolte z nabídky položku Použít jinou... a najděte její umístění.
  • Uložit soubor: Některé typy souborů lze uložit na disk. Zvolením této možnosti bude Firefox daný typ souboru ukládat do umístění, jaké jste určili v nastavení stahování.

Některé typy souborů mohou mít více typů obsahu (např. audio/wav a audio/x-wav pro zvuk ve formátu Wave), který budete muset změnit. Kromě toho když je pro zpracování daného typu obsahu k dispozici zásuvný modul a vy tomuto typu přidělíte jinou akci, Firefox provede vámi zvolenou akci jen tehdy, když k danému typu souboru přistoupíte přímo. Například třeba zvolíte pro tyto soubory otevírání v externím přehrávači multimédií namísto pomocí zásuvného modulu, který má v nastavení zadáno je otevírat. V takovém případě se externí přehrávač použije pro soubory v odkazech, avšak pro obsah vložený do webové stránky se stále použije zásuvný modul.

Poznámka: Některé typy souborů dokáže Firefox zpracovat bez pomoci zásuvného modulu, např. formát MP3, a u nich nelze akce při stažení změnit. Více informací o nativně podporovaných formátech zvuku a videa ve Firefoxu naleznete v článku Přehrávání HTML5 audia a videa ve Firefoxu.

Přidání, odstranění či úprava akce pro stažení

Sekce Aplikace má omezené možnosti úpravy. Můžete změnit akci pro existující typ, ale nemůžete jednotlivé typy odebrat nebo přidat nové. Položky se přidávají automaticky, jak souborům volíte akce a zahajujete stahování. Více se dozvíte v článku Změna akce při klepnutí na soubor či při jeho stahování.

Poznámka: Pokud je stahovaný soubor označen chybným MIME typem, mohou nastat problémy. Neexistuje způsob, jak rozpoznat či smazat chybné položky v seznamu. Pokud nastane taková situace, bude asi nutné se podívat po souboru mimeTypes.rdf ve vaší složce s profilem Firefoxu. Odstranění souboru mimeTypes.rdf obnoví výchozí hodnoty nastavení akcí při stažení.
Přizpůsobení článku

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Historie verzí
Revize č.
3 z 3
Poslední aktualizace:
‎31-01-2017 04:01 PM
Aktualizoval(a):
 
Přispěvatelé