annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 

Settings

Sortér efter:
Skift sprog Sørg for, at du er på startskærmen. Åbn appen Indstillinger . Rul ned til afsnittet Generelle indstillinger, og tryk på Sprog. Tryk på rullemenuen på næste skærm for at se en liste med tilgængelige sprog. Det nuværende sprog er markeret. Tryk på det ønskede sprog, og tryk så på knappen OK for at gemme valget. Bemærk: Hvis du vil være med til at oversætte hjælpeartikler, så læs mere på websiden Oversæt hjælpeartikler!
Vis hele artiklen
Skærmlåsen gør din telefon mere sikker. Indhold 1 Aktiver skærmlås 2 Skift adgangskode 3 Pinkode Aktiver skærmlås Tryk på for at åbne Indstillinger. Rul ned til afsnittet Privatliv og sikkerhed, og tryk på Skærmlås. På næste skærm kan du vælge mellem at låse skærmen med eller uden adgangskode: Tryk på knappen ved siden af det eller de ønskede valg for at slå dem til. Låseskærm - Giver ingen beskyttelse mod uvedkommendes brug af enheden, men låser skærmen med mulighed for hurtig oplåsning med et stryg. Brug adgangskode - Låser skærmen, og kræver indtastning af en 4-cifret adgangskode for at låse den op. Dermed kan uvedkommende ikke bruge enheden. Tryk på for at åbne appen Indstillinger. Rul ned til Privatliv og sikkerhed, og tryk på Skærmlås. På næste skærm, tryk på kontakten ved siden af den ønskede valgmulighed for at aktivere den (markeringen betyder, at den er aktiveret ): Låseskærm - Giver ingen beskyttelse mod uvedkommendes brug af enheden, men låser skærmen med mulighed for hurtig oplåsning med et stryg. Brug adgangskode - Låser skærmen, og kræver indtastning af en 4-cifret adgangskode for at låse den op. Dermed kan uvedkommende ikke bruge enheden. Bemærk: Du vil blive bedt om at angive en adgangskode, hvis du vælger at låse skærmen med en adgangskode. Skift adgangskode Du kan skifte adgangskode, så ofte du ønsker. Hvis du vil udskifte den aktuelle adgangskode, skal du trykke på knappen Ny adgangskode i bunden af skærmen Skærmlås. Indtast den aktuelle adgangskode for at bekræfte, at du er ejeren af enheden. Indtast den ønskede nye adgangskode. Tryk på knappen Skift. Du kan skifte adgangskode, så ofte du ønsker. Tryk på appen Indstillinger , og tryk så på Skærmlås. Tryk på knappen Ny adgangskode. Indtast den aktuelle adgangskode for at bekræfte, at du er ejeren af enheden. Indtast den ønskede nye adgangskode, og tryk så på knappen Skift. Når telefonen tændes, vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode for at kunne få adgang til enheden. Pinkode Du kan også beskytte dit simkort med en pinkode for at forhindre uvedkommende i at bruge dit simkort. Når pinkode til simkort er aktiveret, vil enhver enhed, som simkortet bruges i, bede om pinkoden, når enheden startes. Du kan angive en pinkode til simkortet i appen Indstillinger. Tryk på for at åbne appen. Stryg op, indtil du ser afsnittet Privatliv og sikkerhed. Tryk på Sim-sikkerhed. Du kan angive en pinkode til simkortet i dine indstillinger. Tryk på for at åbne indstillingerne. Tryk på Simkort-manager, og så tryk på Sim-sikkerhed. Tryk på ved siden af det ønskede simkort. Indtast den ønskede pinkode på næste skærm, og tryk så på Færdig. Vigtigt: Pinkode til simkort er ikke den samme pinkode, som bruges til skærmlåsen! For mere information om pinkode til simkort, læs artiklen Opsæt pinkode til simkortet i Firefox OS.
Vis hele artiklen
Nogle af vores hjælpeartikler nævner forskellige versioner af Firefox OS, og du undrer dig måske over, hvilken version du har. Bare rolig, det er let at finde ud af: Åbn appen Indstillinger på din enhed. Rul ned og vælg Enhedsinformation. På skærmen Enhedsinformation, kig efter versionsnummeret under Program. Firefox OS 1.0.1.0 betyder at du har version 1.0.1 Firefox OS 1.1.0.0 betyder at du har version 1.1 Du kan læse mere om at opdatere din enhed i artiklen Hvordan søger jeg efter Firefox OS-opdateringer og installerer dem?
Vis hele artiklen
Skift hurtigt lydindstillinger efter dine ønsker. Indhold 1 Find alle lydindstillinger i appen Indstillinger 1.1 Vælg en ny ringetone eller alarmlyd 2 Gør indkommende opkald lydløse Find alle lydindstillinger i appen Indstillinger Skærmen Lydindstillinger lader dig slå vibration til og fra og vælge lydstyrke og lyde for opkald, meddelelser, alarm, tastatur, kamera, sendt besked og lås skærm op. Åbn appen Indstillinger, rul ned til afsnittet Generelle indstillinger og tryk på Lyd. Vælg en ny ringetone eller alarmlyd På Lydskærmen, tryk på en knap under afsnittet Lyde. Vælg en lyd på listen for at afspille lyden. Tryk på knappen Færdig. Gør indkommende opkald lydløse Gør hurtigt din telefon lydløs i et møde eller i biografen. Tryk og hold på knappen Tænd/Sluk i omkring 2 sekunder for at få menuen Telefon frem. Vælg Lydløs ved indkommende opkald. For at få indkommende opkald til at ringe igen, åbn menuen Telefon, og vælg Ring ved indkommende opkald.  
Vis hele artiklen
Gør din Firefox OS-enhed personlig med et nyt baggrundsbillede. Sådan ændres baggrundsbilledet, som bruges på både låseskærmen og startskærmen. Tryk og hold på et tomt område af startskærmen indtil pop up-menuen vises. Vælg Skift baggrund. Menuen Vælg fra vises. Vælg, hvor du vil hente det nye baggrundsbillede i menuen Vælg fra: Baggrunde lader dig vælge et af de smukke, medfølgende billeder. Galleri lader dig vælge et billede fra appen Galleri. Tip: Du kan bruge browseren til at hente billeder til Galleri, eller du kan overføre dem fra din computer. Kamera lader dig tage et nyt billede med kameraet, som så kan bruges som baggrundsbillede. Tryk og hold på et tomt område af startskærmen, indtil pop op-menuen vises. Vælg Skift baggrund. Vælg, hvor du vil hente det nye baggrundsbillede på skærmen Vælg fra: Baggrunde lader dig vælge et af de smukke, medfølgende billeder. Galleri lader dig vælge et billede fra appen Galleri. Tip: Galleri vil vise billeder, du har taget med kameraet, billeder du har hentet med browseren, og billeder du har overført fra din computer. Kamera lader dig tage et nyt billede med kameraet, som så kan bruges som baggrundsbillede.
Vis hele artiklen
Er du spændt på at få de seneste opdateringer til Firefox OS og dine apps? Din enhed er sat til automatisk at søge efter opdateringer hver dag, uge eller måned, men du kan til enhver tid søge manuelt: Bemærk: Producenten af din enhed er, sammen med din teleoperatør, ansvarlig for at levere systemopdateringer til din Firefox OS-enhed.   Tryk på appen Indstillinger på din enhed. Rul ned til afsnittet Enhed, og vælg Enhedsinformation. Tryk på knappen Søg nu, på skærmen Enhedsinformation. Hvis der ikke er nogen opdatering, vil knappen være grå. Hvis der findes en opdatering, vil der kort tid efter komme en meddelelse i meddelelsesbakken øverst på skærmen. Tryk på meddelelsen for at starte filhentningen og installationsprocessen.
Vis hele artiklen
Du kan være en fordel at spare på batteriet. Her kan du læse, hvordan du gør det. Indhold 1 Aktiver strømsparetilstand manuelt 2 Indstil strømsparetilstand til automatisk at slå til 3 Luk unødvendige apps Aktiver strømsparetilstand manuelt Tryk på for at åbne appen Indstillinger. Tryk på knappen Batteri. Tryk på Strømsparetilstand for at slå det til . Strømsparetilstand er nu aktiveret. Tryk igen, så markeringen forsvinder, for at deaktivere strømsparetilstand. Bemærk: Når strømsparetilstand aktiveres, bliver dataforbindelse, Bluetooth og GPS slået fra for at spare på batteriet. Indstil strømsparetilstand til automatisk at slå til Tryk på for at åbne appen Indstillinger. Tryk på knappen Batteri. Tryk på rullemenuen under "Aktiver automatisk". Vælg, hvor meget batterikapacitet der skal være tilbage, før strømsparetilstand automatisk aktiveres. Luk unødvendige apps Tryk og hold på knappen Hjem, indtil App-manageren åbnes. Stryg til venstre eller højre på skærmen, indtil du finder en app, du vil lukke. Tryk på eller stryg appen op og ud af skærmen for at lukke appen.
Vis hele artiklen
Justér skærmens udløbstid ved at bruge skærmindstillingerne i appen Indstillinger. Åbn appen Indstillinger . Tryk på Skærm. Tryk på knappen under Lås skærm, og vælg den ønskede udløbstid: 1, 2, 5, 10 minutter eller aldrig. Tryk på OK for at bekræfte og anvende den nye udløbstid.
Vis hele artiklen
Det let at tage skærmbilleder i Firefox OS. Sådan gør du: Tryk og hold samtidigt på knappen Tænd/Sluk og knappen Hjem. Du får en meddelelse om, at skærmbilledet blev gemt. Dit skærmbillede gemmes i appen Galleri, hvor du kan redigere og dele det. For mere information, læs artiklen Sådan bruges appen Galleri.  
Vis hele artiklen
Du kan let tilpasse tastaturlayout til dit sprog og ændre lyd, vibration, automatisk stavekontrol og indstillinger for ordforslag. Vi viser, hvor indstillingerne er, og du får samtidig nogle gode råd, der gør det nemmere at skrive på din enhed. Enheder med lav hukommelse: Disse funktioner findes ikke på enheder med Firefox OS version 1.3T. Tastaturindstillinger Åbn appen Indstillinger. Rul ned til afsnittet Generelle indstillinger og vælg Tastaturer. På skærmen Tastaturindstillinger kan du slå lyd, vibration, automatisk stavekontrol og ordforslag til og fra. Du kan også vælge tastaturlayout. Tips til tastaturet For at bruge store bogstaver på tastaturet, tryk to gange på tasten Skift, så den bliver blå. Tryk og hold på en tast for at skrive alternative tegn eller accenttegn. Hvis du har aktiveret Ordforslag, kan du skrive hurtigere ved at vælge de foreslående ord, der vises oven over tastaturet. Hvis du har aktiveret Automatisk stavekontrol, bliver forkert indtastede ord automatisk udskiftet med det markede forslag, når du trykker på tasten Mellemrum. Du kan fortryde den automatiske stavekontrols forslag ved at trykke på tasten Tilbage. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i Firefox OS version 1.1 eller nyere. Er du i tvivl om hvilken version af Firefox OS du har? Find ud af det her. Tastaturindstillinger Her kan du tilføje tastaturer til andre sprog, ændre tastaturlyd og slå automatisk stavekontrol til og fra. Tilføj flere sprog Åbn appen Indstillinger. Tryk på Tastaturer i afsnittet Generelle indstillinger. Tryk på Valgte tastaturer. Rul ned, og tryk på Tilføj flere tastaturer. Sæt flueben ud for hvert sprog, du vil tilføje. Tryk på pilen øverst til venstre for at gemme ændringerne.   Aktiver lyd, vibration, automatisk stavekontrol og ordforslag Åbn appen Indstillinger. Tryk på Tastaturer i afsnittet Generelle indstillinger. Tryk på Indbygget tastetur. Sæt flueben ud for de ønskede indstillinger. Tryk på den blå pil øverst til venstre på skærmen, når du er færdig. Tips til tastaturet For at bruge store bogstaver på tastaturet, tryk to gange på tasten Skift, så den bliver blå. Tryk og hold på en tast for alternative tegn eller accenttegn. Hvis du har aktiveret Ordforslag, kan du skrive hurtigere ved at vælge de foreslående ord, der vises oven over tastaturet. Hvis du har aktiveret Automatisk stavekontrol, bliver forkert indtastede ord automatisk udskiftet med det markede forslag, når du trykker på tasten Mellemrum. Du kan fortryde den automatiske stavekontrols forslag ved at trykke på tasten Tilbage. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i Firefox OS version 1.1 eller nyere. Er du i tvivl om hvilken version af Firefox OS du har? Find ud af det her.  
Vis hele artiklen
Bluetooth er en trådløs teknologi, som kan bruges til at overføre data over korte afstande - uden brug af kabler! Denne artikel forklarer, hvordan Bluetooth aktiveres i Firefox OS, så du let kan dele filer med andre. Indhold 1 Aktiver Bluetooth 2 Omdøb din enhed 3 Parring af Bluetooth-enheder 4 Send og modtag filer over Bluetooth 4.1 Send filer til andre enheder 4.2 Modtag filer Aktiver Bluetooth Åbn appen Indstillinger på din enhed. Vælg Bluetooth i afsnittet Netværk og forbindelse. Aktiver Bluetooth. Åbn appen Indstillinger på din enhed. Vælg Bluetooth. Aktiver Bluetooth . Aktiver indstillingen Synlig for alle hvis alle enheder skal kunne finde din enhed. Tryk på tilbage-knappen øverst på skærmen for at afslutte. Tip: Du kan aktivere Bluetooth fra enhver skærm ved at trække meddelelsesbakken ned fra toppen af skærmen og så trykke på ikonet Bluetooth. Omdøb din enhed Du kan angive det navn, som din enhed vises med på andre enheder. På skærmen Bluetooth-indstillinger, tryk på knappen Omdøb min enhed. Indtast et nyt navn, og tryk så på OK. Det nye navn vil blive vist under Synlig for alle. Parring af Bluetooth-enheder Gør den enhed, du vil parre med din Firefox OS-enhed med, synlig for andre enheder. På skærmen Bluetooth-indstillinger på din Firefox OS-enhed, tryk på navnet på den anden enhed i afsnittet Enheder i området. Hvis ikke du kan se den anden enhed på listen, kan du søge efter den ved at trykke på knappen Søg efter enheder. Bekræft, at begge enheder viser samme pinkode, og tryk så på knappen Par på begge enheder. Bemærk: Hvis du bruger Firefox OS 1.1, og du starter parringen fra en anden enhed, så sørg for, at du har valgt indstillingen Synlig for alle på Firefox OS-enheden. Send og modtag filer over Bluetooth Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i Firefox OS version 1.1 eller nyere. Er du i tvivl om hvilken version af Firefox OS du har? Find ud af det her.   Send filer til andre enheder Sørg for, at din Firefox OS-enhed er parret med en anden enhed. Find den fil, du vil sende til andre enheder. Tryk på knappen Del i bunden af skærmen, og vælg Bluetooth-overførsel. Vælg den parrede enhed, du vil sende filen til, og tryk på OK. Accepter filoverførslen på den anden enhed. Du vil få vist meddelelsen Fil sendt, når overførslen er færdig. Sørg for, at din Firefox OS-enhed er parret med en anden enhed. Find den fil, du vil sende til andre enheder. Tryk på knappen Del i bunden af skærmen, og vælg Bluetooth-overførsel. Vælg den parrede enhed, du vil sende filen til. Accepter filoverførslen på den anden enhed. Du vil få vist meddelelsen Fil sendt, når overførslen er færdig. Vil du overfører flere filer? Du behøver ikke at vente, til den første er færdig. Gentag trinnene ovenfor for at tilføje flere filer til overførselskøen. Firefox OS vil overføre dem i rækkefølge. Modtag filer Kontroller, at din Firefox OS-enhed er Synlig for alle i dine Bluetooth-indstillinger. Del en fil over Bluetooth fra andre enheder. Tryk på meddelelsen Gennemgå overførselsforespørgslen som vises øverst på din Firefox OS-enhed. Tryk på knappen Overfør for at starte filoverførslen. Du vil få vist meddelelsen Fil modtaget, når overførslen er færdig. Kontroller, at din Firefox OS-enhed er Synlig for alle i dine Bluetooth-indstillinger. Del en fil over Bluetooth fra andre enheder. Tryk på meddelelsen Gennemgå overførselsforespørgslen som vises øverst på din Firefox OS-enhed, tryk så på Overfør for at acceptere. Du vil få vist meddelelsen Fil modtaget, når overførslen er færdig.
Vis hele artiklen
Sådan kontrolleres batteriniveauet: Tryk på for at åbne appen Indstillinger. Rul ned til afsnittet Enhed, og tryk på Batteri. Det aktuelle batteriniveau vises med et skøn over den procentvise opladning. Under den aktuelle procentvise opladning finder du indstillingerne for "Strømsparetilstand". I artiklen Spar på batteriet kan du kan læse, hvordan du sparer på strømmen. Tip: Batteriniveauet vises også i meddelelseslinjen øverst på skærmen. Åbn appen Indstillinger . Rul ned til afsnittet Enhed, indtil du ser Batteri. Her kan du se, hvor mange procent strøm der er tilbage på batteriet. I artiklen Spar på batteriet kan du kan læse, hvordan du sparer på strømmen. Tip: Batteriniveauet vises også i meddelelseslinjen øverst på skærmen.
Vis hele artiklen
Hvad er flytilstand? Flytilstand er en funktion i Firefox OS, som midlertidigt deaktiverer trådløse forbindelser på enheden. Dette kan bruges i fly, hvor det ofte kræves, at alle trådløse forbindelser deaktiveres under flyvningen. Funktionen kan også bruges til at spare på batteriet, eller hvis du hurtigt vil deaktivere alle trådløse forbindelser med et tryk på en knap. Hvad kan jeg gøre i flytilstand? Du kan fortsætte med at bruge Firefox OS, mens flytilstand er aktiveret. Du kan også aktivere wi-fi og Bluetooth, mens flytilstand er aktiveret. Prøver du at bruge trådløse mobilnetværk, mens flytilstand er aktiveret, vil du få en fejlmeddelelse. Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg flytilstand? For at aktivere flytilstand, skal du først stryge meddelelsesbakken ned fra toppen af skærmen. Når meddelelsesbakken er åben, kan du trykke på ikonet Flytilstand for at aktivere flytilstand. Når flytilstand er aktiveret vises et lille, hvidt flytilstandsikon i statuslinjen øverst på skærmen. Når du vil deaktivere flytilstand, så stryg meddelelsesbakken ned og tryk på ikonet Flytilstand. Din enhed vil derefter begynde at genoprette forbindelse til trådløse netværk, og skulle være klar til brug efter et kort øjeblik. Stryg meddelelsesbakken ned fra toppen af skærmen. Tryk på ikonet Flytilstand for at aktivere flytilstand. Ikonet vil blive blåt for at vise, hvad der er aktivt: . For at deaktivere flytilstand skal du trykke på ikonet Flytilstand igen. Ikonet vil blive hvidt for at vise, hvad der er inaktivt: . Din enhed vil begynde at genoprette forbindelsen inden for få øjeblikke. Bemærk: Når flytilstand er aktiveret vises et lille, hvidt flytilstandsikon i statuslinjen øverst på skærmen.
Vis hele artiklen
Hvordan indstiller jeg lysstyrken manuelt eller automatisk? Juster skærmens lysstyrke ved at bruge skærmfunktionen i appen Indstillinger. Tryk på , og vælg Skærm. Marker Juster automatisk, hvis du vil have din enhed til automatisk at justere lysstyrken og spare på batteriet. Fjern markeringen ved Juster automatisk og brug skyderen til at justere lysstyrken manuelt. Tryk på tilbage-knappen øverst på skærmen for at afslutte.
Vis hele artiklen
Vigtigt: Dato og klokkeslæt skulle automatisk blive indstillet, hvis du har et simkort i din enhed. Du bør ikke indstille dato og klokkeslæt medmindre, det er nødvendigt. Hvis simkortet finder et forkert klokkeslæt, så kontakt din teleoperatør. Hvis simkortet ikke fungerer korrekt, så kontakt det sted, du købte det. Hvis du vil skifte dato og klokkeslæt, kan det gøres på følgende måde: Åbn appen Indstillinger . Rul ned til afsnittet Generelle indstillinger, og vælg Dato og klokkeslæt: Deaktiver Indstil automatisk, hvis den er aktiv. Tryk på feltet ved siden af Dato og vælg dag, måned og år. Tryk på knappen OK for at anvende dine ændringer. Indstil klokkeslættet ved at trykke på feltet Klokkeslæt og vælge en ny tid. Tryk på knappen OK for at gemme dine ændringer.
Vis hele artiklen