zrušit
Zobrazování výsledků pro 
Hledat místo 
Měli jste na mysli: 

Settings

Seřadit podle:
Změna výchozího jazyka Přejděte na domovskou obrazovku. Spusťte aplikaci Nastavení (Settings) Přejděte do sekce Přizpůsobení (Personalization) a klepněte na položku Jazyk (Language). Klepnutím na rozbalovací nabídku zobrazíte seznam dostupných jazyků. Zaškrtnutý jazyk je jazyk, který se aktuálně používá. Klepněte na jazyk, který chcete používat a poté klepněte na tlačítko OK. Tím se vaše volba uloží.
Zobrazit celý článek
Chcete získat nejnovější verze Firefox OS a nainstalovaných aplikací? Vaše zařízení je nastaveno, aby za vás automaticky kontrolovalo dostupnost aktualizací každý den, víkend či měsíc. Kontrolu však můžete kdykoliv provést ručně. Zde je postup: Poznámka: Výrobce vašeho přístroje je spolu s vaším mobilním operátorem zodpovědný za to, že vám poskytne aktualizace systému Firefox OS.   Spusťte ve svém zařízení aplikaci Nastavení . Přejděte do sekce Zařízení a zvolte Informace o zařízení. Na obrazovce Informace o zařízení klepněte v sekci Aktualizace software na tlačítko Zkontrolovat. Pokud jsou k dispozici aktualizace, zobrazí se po chvíli v informační liště v horní části obrazovky upozornění. Klepnutím na toto upozornění zahájíte proces stažení a instalace aktualizací.;
Zobrazit celý článek
Vytvořit snímek obrazovky je v systému Firefox OS opravdu snadné. Zde se dozvíte, jak na to. Stiskněte a podržte zároveň tlačítko Domů a tlačítko napájení. Obdržíte oznámení o úspěšném sejmutí obrazovky. Snímek obrazovky bude uložen do aplikace Galerie, kde jej můžete upravit a sdílet. Více se dozvíte v článku Použití aplikace Galerie.  
Zobrazit celý článek
Odlište svůj telefon od ostatních pomocí jiné tapety. Ukážeme vám, jak si snadno změnit obrázek na pozadí domovské i uzamčené obrazovky. Klepněte dlouze do prázdného místa na domovské obrazovce. Objeví se kontextová nabídka, ve které zvolte Změna tapety. Následně se objeví nabídka pro určení zdroje obrázku. V ní zvolte, odkud chcete obrázek získat: Tapeta: umožní vám vybrat obrázek z kolekce obrázků dodávaných se systémem. Galerie: umožní vám vybrat obrázek z aplikace Galerie. Tip: Obrázky do své galerie si můžete stáhnout z Internetu nebo je můžete přenést z počítače. Fotoaparát: umožní vám nyní pořídit fotografii, kterou můžete nastavit jako tapetu. Klepněte dlouze do prázdného místa na domovské obrazovce. Klepněte v nabídce na položku Změna tapety. Následně se objeví nabídka pro určení zdroje obrázku: Tapeta: umožní vám vybrat obrázek z kolekce obrázků dodávaných se systémem. Galerie: umožní vám vybrat obrázek z aplikace Galerie. Tip: Gallerie načte fotografie, které jste pořídili svým fotoaparátem, jakož i obrázky, které jste stáhli z Internetu nebo přenesli z počítače. Fotoaparát: umožní vám nyní pořídit fotografii, kterou můžete nastavit jako tapetu.
Zobrazit celý článek
Může se stát, že budete potřebovat šetřit baterii. Ukažme si, jak na to. Obsah 1 Ruční zapnutí/vypnutí úsporného režimu 1.1 Nastavení automatického zapnutí úsporného režimu 2 Ukončení nepotřebných aplikací Ruční zapnutí/vypnutí úsporného režimu Spusťte aplikaci Nastavení klepnutím na ikonu . Klepněte na položku Baterie. Klepnutím přepněte přepínač u položky Úsporný režim do polohy "zapnuto" . Nyní je úsporný režim zapnutý. Pro vypnutí úsporného režimu přepněte tento přepínač zpět do polohy "vypnuto". Poznámka: Zapnutí úsporného režimu vám znepřístupní Internet, Bluetooth a GPS. Toto opatření má šetřit energii. Nastavení automatického zapnutí úsporného režimu Spusťte aplikaci Nastavení klepnutím na ikonu . Klepněte na položku Baterie. Klepněte na rozbalovací nabídku u položky Zapnout automaticky. Zvolte, kolik má v baterii zbývat energie, aby se zapnul úsporný režim. Ukončení nepotřebných aplikací Dlouze stiskněte tlačítko Domů a zobrazí se přepínač aplikací. Táhněte prstem vlevo a vpravo, dokud neobjevíte aplikaci, kterou momentálně nevyužíváte. Ukončete tuto aplikaci klepnutím na v levém horním rohu náhledu aplikace, nebo jejím tažením směrem nahoru.
Zobrazit celý článek
Jak zkontrolovat stav nabytí baterie: Spusťte aplikaci Nastavení klepnutím na ikonu . V sekci Zařízení klepněte na položku Baterie. Aktuální stav nabytí baterie je uveden v procentuální podobě. Pod údajem o stavu nabytí baterie také naleznete volbu Úsporný režim. Navštivte prosím tento článek a přečtěte si dále o úspoře energie. Tip: Stav nabytí baterie se rovněž zobrazuje v informační liště. Spusťte aplikaci Nastavení . Přejděte dolů do sekce Zařízení, kde uvidíte položku Baterie, na níž bude uveden stav nabytí baterie v procentuální podobě. Přečtěte si prosím tento článek, v němž se dozvíte o úspoře enerie. Tip: Stav nabytí baterie se rovněž zobrazuje v informační liště.
Zobrazit celý článek
Důležité: Máte-li ve svém přístroji kartu SIM, měl by se datum a čas seřizovat automaticky. Vy byste datum a čas upravovat neměli, pakliže to není nevyhnutelné. Jestliže je čas určovaný kartou SIM nesprávný, obraťte se prosím na svého mobilního operátora. Jestliže není vložená karta SIM načtena nebo nefunguje správně, obraťte se prosím na prodejce svého telefonu. Pokud musíte upravit datum a čas, postupujte následovně: Spusťte aplikaci Nastavení . V sekci Přizpůsobení klepněte na položku Datum a čas. Je-li zapnuta volba Automatické nastavení, vypněte ji. Klepněte na položku Datum a vyberte den, měsíc a rok. Poté klepněte na tlačítko OK a nastavené hodnoty se použijí. Pro změnu času klepněte na položku Čas a vyberte hodinu a minutu. Poté klepněte na tlačítko OK a nastavené hodnoty se použijí.
Zobrazit celý článek
Co je režim V letadle? Režim V letadle je funkce dostupná v systému Firefox OS, která vám umožňuje ve svém přístroji dočasně zakázat všechna bezdrátová připojení. Její obvyklé využití je na palubě letadla, kde se často požaduje, aby byla během letu vypnuta všechna mobilní připojení. Také ale může být použita k šetření baterie v přístroji nebo když prostě jenom chcete jedním stisknutím tlačítka zakázat bezdrátová připojení. Co všechno můžu v režimu V letadle dělat? Při aktivovaném režimu V letadle můžete dále používat Firefox OS. Je také možné zapnout Wi-Fi a Bluetooth, avšak při použití funkcí bezdrátového připojení obdržíte chybovou zprávu. Jak aktivuji/deaktivuji režim V letadle? Stáhněte dolů informační lištu přetažením černého pruhu v horní části obrazovky dolů. Ve spodní části lišty klepněte na letadlo. Tím je režim V letadle aktivován. Po jeho aktivování se v informační liště v horní části obrazovky objeví bílé letadélko. Když jste připraveni režim V letadle deaktivovat, stáhněte dolů informační lištu a v její dolní části opět klepněte na letadlo. Váš přístroj nato začne obnovovat připojení do bezdrátových sítí a během chvilky by měly být připraveny k použití. Stáhněte dolů informační lištu přetažením černého pruhu v horní části obrazovky dolů. Ve spodní části lišty klepněte na letadlo. Tím je režim V letadle aktivován, na znamení čehož toto letadlo zmodrá: . Pro deaktivaci režimu V letadle klepněte znovu v informační liště na letadlo. To na znamení toho, že je režim V letadle deaktivován, opět zbělá: . Váš přístroj začne během chvilky obnovovat připojení do bezdrátových sítí. Poznámka: Když je režim V letadle aktivován, objeví se v informační liště v horní části obrazovky bílé letadélko.
Zobrazit celý článek
V systému Firefox OS si můžete snadno přizpůsobit rozvržení klávesnice pro váš jazyk a změnit nastavení zvuku, vibrací, automatické korekce a našeptávání slov. Ukážeme vám, kde se tyto volby nacházejí a předložíme vám pár užitečných tipů, které vám usnadní zadávání textu. Přístroje s malou pamětí: Tyto funkce se netýkají přístrojů s verzí systému 1.3T. Nastavení klávesnice Spusťte aplikaci Nastavení. V sekci Přizpůsobení klepněte na položku Klávesnice. Zde můžete zapnout zvuk, vibrace, automatickou korekci a našeptávání. Kromě toho můžete změnit rozvržení klávesnice. Tipy pro zadávání textu Pro psaní pouze velkých písmen dvojklepněte na klávesu Shift, která tímto zmodrá. Pro zadání alternativních nebo diakritických znaků dlouze klepněte na příslušný znak. Máte-li zapnuté našeptávání slov, můžete vybírat navrhovaná slova z lišty nad klávesnicí a psát tak rychleji. Při zapnuté automatické korekci bude chybně napsané slovo po stisknutí mezerníku automaticky změněno na zvýrazněné našeptávané slovo. Chcete-li tuto změnu vrátit, klepněte na klávesu Backspace. Poznámka: Tato funkce je ve Firefox OS dostupná od verze 1.1. Nevíte jistě, jakou máte verzi Firefox OS? Zde se dozvíte, jak to zjistit. Nastavení klávesnice Chtěli byste přidat klávesnici pro jiný jazyk nebo změnit zvuk klávesnice či nastavení automatické korekce? Ukážeme vám, jak na to. Přidání dalších jazyků Spusťte aplikaci Nastavení. V sekci Přizpůsobení klepněte na položku Klávesnice. Klepněte na položku Zvolené klávesnice. Dále klepněte na tlačítko Přidat další klávesnice. Zaškrtněte jazyky, které si přejete přidat. Klepnutím na modrou šipku vlevo nahoře uložíte provedené změny. Spusťte aplikaci Nastavení. V sekci Přizpůsobení klepněte na položku Klávesnice. Klepněte na položku Výběr klávesnice. Zaškrtněte jazyky, které si přejete přidat. Klepnutím na modrou šipku vlevo nahoře uložíte provedené změny a vrátíte se na předchozí obrazovku. Emoji klávesnice: Ve Firefox Marketplace jsou rovněž k dispozici Emoji klávesnice. Poznámka: Potřebujete-li pomoci s aplikací od jiného výrobce, kontaktujte prosím přímo jejího vývojáře. Zapnutí zvuku, vibrací, automatické korekce a našeptávání slov Spusťte aplikaci Nastavení. V sekci Přizpůsobení klepněte na položku Klávesnice. Klepněte na položku Předvolená klávesnice. Zaškrtněte požadované volby. Klepnutím na modrou šipku vlevo nahoře uložíte provedené změny. Spusťte aplikaci Nastavení. V sekci Přizpůsobení klepněte na položku Klávesnice. Klepněte na položku Předvolená klávesnice. Zaškrtněte požadované volby, čímž je aktivujete: Vibrace, Zvuk při klepnutí, Automatická korekce či Našeptávání slov. Klepnutím na modrou šipku vlevo nahoře uložíte provedené změny a vrátíte se na předchozí obrazovku. Tipy pro zadávání textu Pro psaní pouze velkých písmen dvojklepněte na klávesu Shift, která tímto zmodrá. Pro zadání alternativních nebo diakritických znaků dlouze klepněte na příslušný znak. Máte-li zapnuté našeptávání slov, můžete vybírat navrhovaná slova z lišty nad klávesnicí a psát tak rychleji. Při zapnuté automatické korekci bude chybně napsané slovo po stisknutí mezerníku automaticky změněno na zvýrazněné našeptávané slovo. Chcete-li tuto změnu vrátit, klepněte na klávesu Backspace. Poznámka: Tato funkce je ve Firefox OS dostupná od verze 1.1. Nevíte jistě, jakou máte verzi Firefox OS? Zde se dozvíte, jak to zjistit.
Zobrazit celý článek
Důležité: Máte-li ve svém přístroji kartu SIM, měl by se datum a čas seřizovat automaticky. Vy byste datum a čas upravovat neměli, pakliže to není nevyhnutelné. Jestliže je čas určovaný kartou SIM nesprávný, obraťte se prosím na svého mobilního operátora. Jestliže není vložená karta SIM načtena nebo nefunguje správně, obraťte se prosím na prodejce svého telefonu. Pokud musíte upravit datum a čas, postupujte následovně: Spusťte aplikaci Nastavení . V sekci Přizpůsobení klepněte na položku Datum a čas. Je-li zapnuta volba Automatické nastavení, vypněte ji. Klepněte na položku Datum a vyberte den, měsíc a rok. Poté klepněte na tlačítko OK a nastavené hodnoty se použijí. Pro změnu času klepněte na položku Čas a vyberte hodinu a minutu. Poté klepněte na tlačítko OK a nastavené hodnoty se použijí.
Zobrazit celý článek
Ve Firefox OS máte kontrolu nad zvuky svého telefonu. Ukážeme vám, jak si změnit vyzváněcí tóny nebo zvuk upozornění, přidat si do knihovny vyzváněcích tónů svou oblíbenou písničku, a zapnout v telefonu vibrace nebo tichý režim. Obsah 1 Změna vyzváněcích tónů nebo zvuku upozornění 2 Získání nových vyzváněcích tónů 3 Sdílení vyzváněcích tónů s jiným zařízením 4 Ztišení příchozích hovorů 5 Zapnutí vibrací 6 Nastavení hlasitosti telefonu Změna vyzváněcích tónů nebo zvuku upozornění Spusťte aplikaci Nastavení Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte u položky Vyzvánění na tlačítko Změnit. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete. Klepnutím na kroužek napravo jej vyberete. Poté klepněte na Hotovo. Spusťte aplikaci Nastavení Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte na rozbalovací nabídku u volby Vyzvánění nebo Upozornění a zobrazí se vám seznam dostupných vyzváněcích tónů či zvuků upozornění. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete. Když jste našli zvuk, který se vám líbí, vyberte jej klepnutím na jeho kroužek a pak klepněte na Hotovo. Spusťte aplikaci Nastavení Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. V sekci Tóny klepněte na rozbalovací nabídku u volby Upozornění nebo Spravovat vyzvánění a zobrazí se vám seznam dostupných vyzváněcích tónů či zvuků upozornění. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete. Když jste našli zvuk, který se vám líbí, vyberte jej klepnutím na jeho kroužek a pak klepněte na Nastavit. Získání nových vyzváněcích tónů   Zde naleznete postup na přidání nových vyzváněcích tónů, pokud se vám tóny dodávané se systémem nelíbí. Přidejte si do své hudební sbírky ve Firefox OS nějaké hudební soubory: Jak vložit hudbu do telefonu s Firefox OS. Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte na tlačítko Správa vyzvánění. Klepněte na v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se vaše hudební sbírka. Zvolte soubor, který si přejete přidat do seznamu vyzváněcích tónů. Klepněte na v pravém horním rohu obrazovky. Na další obrazovce určete, zda se má tento soubor použít jako váš výchozí vyzváněcí tón a pak klepněte na Uložit. Zde naleznete postup na přidání nových vyzváněcích tónů, pokud se vám tóny dodávané se systémem nelíbí. Přidejte si do své hudební sbírky ve Firefox OS nějaké hudební soubory: Jak vložit hudbu do telefonu s Firefox OS. Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte na tlačítko Spravovat vyzvánění. Klepněte na v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se vaše hudební sbírka. Zvolte soubor, který si přejete přidat do seznamu vyzváněcích tónů. Klepněte v pravém horním rohu obrazovky na Hotovo. Na další obrazovce určete, zda se má tento soubor použít jako váš výchozí vyzváněcí tón a pak klepněte na Uložit. Sdílení vyzváněcích tónů s jiným zařízením Máte vyzváněcí tón, který je příliš dobrý na to si ho nechat jen pro sebe? Podělte se o něj s ostatními! Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte na tlačítko Správa vyzváněníSpravovat vyzvánění. Klepněte na u tónu, který chcete sdílet. Klepněte na Sdílet vyzvánění a zvolte způsob sdílení: e-mail, SMS nebo Bluetooth. Ztišení příchozích hovorů Svůj telefon můžete např. na poradě nebo v kině rychle ztišit: Stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu dvou sekund. Vyvolá se nabídka telefonu. Klepněte v nabídce na položku Tiché příchozí hovory. Pokud chcete vyzvánění opět zapnout, vyvolejte výše uvedeným postupem nabídku telefonu a zvolte Normální příchozí hovory. Zapnutí vibrací Jak nastavit, aby váš telefon při obdržení hovoru vibroval: Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Přepněte přepínač u volby Vibrace do polohy "zapnuto" . Váš telefon bude i nadále vyzvánět, pokud neztlumíte vyzvánění. Nastavení hlasitosti telefonu I když můžete zvuky telefonu rychle zesílit nebo zeslabit pomocí tlačítek hlasitosti, máte také možnost nastavit různým funkcím různou hlasitost: Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Tažením posuvníků u každé z následujících voleb nastavte jejich hlasitost: Média: video nebo audio, které v telefonu sledujete nebo posloucháte Vyzvánění a upozornění: vyzváněcí tóny, zvuk upozornění na zprávy, na aktualizace a zvuk oznámení aplikací Budík: zvonění budíku
Zobrazit celý článek
Ve Firefox OS máte kontrolu nad zvuky svého telefonu. Ukážeme vám, jak si změnit vyzváněcí tóny nebo zvuk upozornění, přidat si do knihovny vyzváněcích tónů svou oblíbenou písničku, a zapnout v telefonu vibrace nebo tichý režim. Obsah 1 Změna vyzváněcích tónů nebo zvuku upozornění 2 Získání nových vyzváněcích tónů 3 Sdílení vyzváněcích tónů s jiným zařízením 4 Ztišení příchozích hovorů 5 Zapnutí vibrací 6 Nastavení hlasitosti telefonu Změna vyzváněcích tónů nebo zvuku upozornění Spusťte aplikaci Nastavení Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte u položky Vyzvánění na tlačítko Změnit. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete. Klepnutím na kroužek napravo jej vyberete. Poté klepněte na Hotovo. Spusťte aplikaci Nastavení Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte na rozbalovací nabídku u volby Vyzvánění nebo Upozornění a zobrazí se vám seznam dostupných vyzváněcích tónů či zvuků upozornění. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete. Když jste našli zvuk, který se vám líbí, vyberte jej klepnutím na jeho kroužek a pak klepněte na Hotovo. Spusťte aplikaci Nastavení Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. V sekci Tóny klepněte na rozbalovací nabídku u volby Upozornění nebo Spravovat vyzvánění a zobrazí se vám seznam dostupných vyzváněcích tónů či zvuků upozornění. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete. Když jste našli zvuk, který se vám líbí, vyberte jej klepnutím na jeho kroužek a pak klepněte na Nastavit. Získání nových vyzváněcích tónů   Zde naleznete postup na přidání nových vyzváněcích tónů, pokud se vám tóny dodávané se systémem nelíbí. Přidejte si do své hudební sbírky ve Firefox OS nějaké hudební soubory: Jak vložit hudbu do telefonu s Firefox OS. Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte na tlačítko Správa vyzvánění. Klepněte na v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se vaše hudební sbírka. Zvolte soubor, který si přejete přidat do seznamu vyzváněcích tónů. Klepněte na v pravém horním rohu obrazovky. Na další obrazovce určete, zda se má tento soubor použít jako váš výchozí vyzváněcí tón a pak klepněte na Uložit. Zde naleznete postup na přidání nových vyzváněcích tónů, pokud se vám tóny dodávané se systémem nelíbí. Přidejte si do své hudební sbírky ve Firefox OS nějaké hudební soubory: Jak vložit hudbu do telefonu s Firefox OS. Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte na tlačítko Spravovat vyzvánění. Klepněte na v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se vaše hudební sbírka. Zvolte soubor, který si přejete přidat do seznamu vyzváněcích tónů. Klepněte v pravém horním rohu obrazovky na Hotovo. Na další obrazovce určete, zda se má tento soubor použít jako váš výchozí vyzváněcí tón a pak klepněte na Uložit. Sdílení vyzváněcích tónů s jiným zařízením Máte vyzváněcí tón, který je příliš dobrý na to si ho nechat jen pro sebe? Podělte se o něj s ostatními! Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Klepněte na tlačítko Správa vyzváněníSpravovat vyzvánění. Klepněte na u tónu, který chcete sdílet. Klepněte na Sdílet vyzvánění a zvolte způsob sdílení: e-mail, SMS nebo Bluetooth. Ztišení příchozích hovorů Svůj telefon můžete např. na poradě nebo v kině rychle ztišit: Stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu dvou sekund. Vyvolá se nabídka telefonu. Klepněte v nabídce na položku Tiché příchozí hovory. Pokud chcete vyzvánění opět zapnout, vyvolejte výše uvedeným postupem nabídku telefonu a zvolte Normální příchozí hovory. Zapnutí vibrací Jak nastavit, aby váš telefon při obdržení hovoru vibroval: Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Přepněte přepínač u volby Vibrace do polohy "zapnuto" . Váš telefon bude i nadále vyzvánět, pokud neztlumíte vyzvánění. Nastavení hlasitosti telefonu I když můžete zvuky telefonu rychle zesílit nebo zeslabit pomocí tlačítek hlasitosti, máte také možnost nastavit různým funkcím různou hlasitost: Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk. Tažením posuvníků u každé z následujících voleb nastavte jejich hlasitost: Média: video nebo audio, které v telefonu sledujete nebo posloucháte Vyzvánění a upozornění: vyzváněcí tóny, zvuk upozornění na zprávy, na aktualizace a zvuk oznámení aplikací Budík: zvonění budíku
Zobrazit celý článek
Dobrý den, rádi vám s problémem pomůžeme. Po přečtení vašich potíží bych vás požádal, abyste případně provedli aktualizaci svého zařízení a aplikací. Kontrolu aktualizací provedete následovně: Poznámka: Abyste neplatili velké poplatky za využití dat, doporučujeme stáhnout aktualizace přes Wi-fi. Spusťte aplikaci Nastavení klepnutím na ikonku . Klepněte na tlačítko Informace o zařízení. Klepněte na tlačítko Zkontrolovat. Je-li k dispozici aktualizace, objeví se v notifikační liště oznámení. Přetáhněte notifikační lištu dolů a klepnutím na oznámení nainstalujte aktualizace. Vyřešil se tímto váš problém? Dejte nám prosím vědět! Děkujeme!
Zobrazit celý článek
Postup pro nastavení časového limitu při uživatelské nečinnosti, po jehož dosažení dojde ke ztmavení obrazovky. Spusťte aplikaci Nastavení . Klepněte na položku Zobrazení. Klepněte na rozbalovací nabídku u volby Časový limit pro obrazovku a zvolte požadovaný časový limit: 1, 2, 5 či 10 minut nebo nikdy. Klepněte na tlačítko OK a tím začíná být nastavený časový limit v účinnosti.
Zobrazit celý článek
Bluetooth je bezdrátová technologie, kterou je možné použít k výměně souborů na krátkou vzdálenost – bez kabelu! Tento článek vysvětluje, jak ji v přístroji s Firefox OS povolit a snadno tak sdílet soubory s ostatními. Obsah 1 Povolení Bluetooth 1.1 Přejmenování zařízení 2 Propojení dvou zařízení pomocí Bluetooth 3 Odeslání a příjem souborů přes Bluetooth 3.1 Odeslání souborů do druhého zažízení 3.2 Příjem souborů Povolení Bluetooth Spusťte ve svém zařízení aplikaci Nastavení. V sekci Síť a připojení klepněte na položku Bluetooth. Klepnutím přepněte přepínač Bluetooth do polohy "zapnuto". Spusťte ve svém zařízení aplikaci Nastavení . Klepněte na položku Bluetooth. Klepnutím přepněte přepínač Bluetooth do polohy "zapnuto" . Chcete-li, aby jiná zařízení mohla najít to vaše, přepněte přepínač u volby Viditelný v okolí do polohy "zapnuto" . Klepnutím na šipku v levém horním rohu obrazovky ukončíte nastavení. Tip: Bluetooth můžete povolit z jakékoli obrazovky zobrazením informační obrazovky (přetažením černého pruhu v horní části obrazovky dolů) a klepnutím na ikonu Bluetooth ve spodní části obrazovky. Přejmenování zařízení Můžete nastavit, pod jakým názvem se váš přístroj zobrazí v ostatních zařízeních. Na obrazovce pro nastavení Bluetooth klepněte na tlačítko Přejmenovat mé zařízení. Zadejte nový název a klepněte na OK. Nový název bude uveden u volby Viditelný v okolí. Propojení dvou zařízení pomocí Bluetooth Zviditelněte zařízení, které chcete propojit se svým přístrojem s Firefox OS. Na obrazovce pro nastavení Bluetooth v přístroji s Firefox OS klepněte na název zařízení nacházející se v sekci Zařízení v okolí. Není-li zde druhé zařízení uvedeno, můžete jej vyhledat klepnutím na tlačítko Hledání zařízení. Ověřte, že obě zařízení zobrazují stejné identifikační číslo a poté v obou zařízeních klepněte na tlačítko Připojit. Poznámka: Pro systém Firefox OS 1.1: zahajujete-li propojování na druhém zařízení, ujistěte se, že máte na svém přístroji s Firefox OS zapnutou volbu Viditelný v okolí. Odeslání a příjem souborů přes Bluetooth Poznámka: Tato funkce je ve Firefox OS dostupná od verze 1.1. Nevíte jistě, jakou máte verzi Firefox OS? Zde se dozvíte, jak to zjistit.   Odeslání souborů do druhého zažízení Zkontrolujte, že je vaše zařízení propojeno s druhým zařízením. Vyhledejte obrázek nebo video, které chcete odeslat do druhého zařízení. Ve spodní části obrazovky klepněte na tlačítko Sdílet a z nabídky zvolte Přenos Bluetooth. Následně zvolte propojené zařízení, do kterého chcete soubor odeslat a klepněte na OK. Odsouhlaste na druhém zařízení přenos souboru. Po dokončení přenosu obdržíte zprávu Odesílání dokončeno. Zkontrolujte, že je vaše zařízení propojeno s druhým zařízením. Vyhledejte obrázek nebo video, které chcete odeslat do druhého zařízení. Ve spodní části obrazovky klepněte na tlačítko Sdílet a z nabídky zvolte Přenos Bluetooth. Následně zvolte propojené zařízení, do kterého chcete soubor odeslat. Odsouhlaste na druhém zařízení přenos souboru. Po dokončení přenosu obdržíte zprávu Odesílání dokončeno. Potřebujete přenést více souborů? Nemusíte čekat na přenesení prvního souboru. Zopakujte uvedený postup a soubory se zařadí do fronty, načež budou v tomto pořadí přeneseny. Příjem souborů Zkontrolujte v nastavení Bluetooth, že je váš přístroj s Firefox OS viditelný v okolí. Na druhém zařízení sdílejte příslušný soubor pomocí Bluetooth. Klepněte na oznámení Přijmout soubor?, které se objeví v horní části obrazovky přístroje s Firefox OS. Poté klepněte na červené tlačítko Přenést. Tím se zahájí přenos souboru. Po dokončení přenosu obdržíte zprávu Přenesený soubor. Zkontrolujte v nastavení Bluetooth, že je váš přístroj s Firefox OS viditelný v okolí. Na druhém zařízení sdílejte příslušný soubor pomocí Bluetooth. Klepněte na oznámení Požadavek na přenesení souboru, které se objeví v horní části obrazovky přístroje s Firefox OS a odsouhlaste přenos klepnutím na tlačítko Přenést. Po dokončení přenosu obdržíte zprávu Přenesený soubor.
Zobrazit celý článek
Některé naše články podpory odkazují na konkrétní verze Firefox OS a vás tak může zajímat, jakou verzi používáte. Zjištění této informace je snadné. Zde je postup: Na svém zařízení otevřete aplikaci Nastavení. Přejděte v seznamu voleb dolů a zvolte Informace o zařízení. Verzi svého systému naleznete u položky Software. Firefox OS 1.0.1.0 znamená, že máte verzi 1.0.1 Firefox OS 1.1.0.0 znamená, že máte verzi 1.1 Chcete-li vědět, jak provést aktualizaci svého systému, přečtěte si článek Jak zkontroluji aktualizace Firefox OS a jak je nainstaluji?
Zobrazit celý článek