anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Zakładki się nie zapisują

Z tej strony dowiesz się co zrobić, gdy nie możesz dodać nowych zakładek lub wprowadzić zmian w istniejących zakładkach.

Informacja: Jeżeli dotychczas zakładki zapisywały się bez problemów, ale nagle zniknęły, przejdź na stronę Jak odzyskać utracone zakładki.

Nie można dodać nowych zakładek lub dokonać innych zmian

Jeśli nie jesteś w stanie dodać nowych zakładek lub jeśli dokonane przez ciebie zmiany w pasku narzędzi nie są zapisane po ponownym uruchomieniu Firefoksa, zapoznaj się ze stroną Firefox nie zapamiętuje ustawień paska narzędzi.

Jeśli nie możesz dodać nowych zakładek lub dokonać innych zmian w zakładkach i masz zainstalowane rozszerzenie związane z zakładkami, np. do synchronizowania zakładek lub usuwania ich duplikatów, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami, by określić czy to rozszerzenie powoduje problem.

Zmiany znikają przy każdym ponownym uruchomieniu Firefoksa

Jeśli możesz dodawać, usuwać, zmieniać położenie lub dokonywać innych zmian w zakładkach, lecz zmiany te nie są widoczne po ponownym uruchomieniu Firefoksa, spróbuj poniższych rozwiązań.

Informacja: Przed przystąpieniem do sugerowanych poniżej działań zalecane jest wyłączenie wszelkich rozszerzeń związanych z zakładkami, zgodnie z tymi instrukcjami.

Naprawa pliku bazy danych zakładek

Jeśli zmiany dokonane w zakładkach nie pojawiają się po ponownym uruchomieniu Firefoksa, problem może być związany ochroną pliku z zakładkami przed zapisem. Tak chroniony plik nie może zostać zmieniony, co uniemożliwia zapisanie modyfikacji w zakładkach.

Aby umożliwić zapis zmian w pliku z zakładkami:

 1. Otwórz folder profilu:

  Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 2. W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
 3. Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 4. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik places.sqlite i wybierz Właściwości. Zostanie otworzone okno właściwości.
 6. W oknie właściwości wybierz kartę Ogólne. Sprawdź, czy pole Tylko do odczytu jest odznaczone.

Właściwości places.sqlite

Aby umożliwić zapis zmian w pliku z zakładkami:

 1. Otwórz folder profilu:

  Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 2. W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
 3. Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 4. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
 5. Wybierz plik places.sqlite.
 6. Z systemowego paska menu wybierz Plik, a następnie Informacje. Zostanie otworzone okno z informacjami dotyczącymi pliku places.sqlite.
 7. Po otwarciu okna upewnij się, że pole Zablokowany jest odznaczone.

Tworzenie nowego pliku zakładek

Zakładki oraz historia przeglądania przechowywane są w folderze profilu Firefoksa w pliku places.sqlite. Jeśli występuje jakiś problem z tym plikiem, zmiany w zakładkach mogą zostać utracone po ponownym uruchomieniu Firefoksa. Możesz wymusić utworzenie kolejnego pliku places.sqlite usuwając istniejący plik (lub zmieniając jego nazwę).

Zalecamy wydrukowanie tych wskazówek, otwarcie tej strony w innej przeglądarce, lub skopiowanie jej treści do otwartego dokumentu, ponieważ w procesie usuwania lub zmiany nazwy plików konieczne jest wyłączenie Firefoksa.

Ostrzeżenie: Jeżeli skasujesz plik places.sqlite, stracisz całą swoją historię przeglądania. Firefox przechowuje tylko jedną kopię pliku z historią przeglądania.
 1. Otwórz folder profilu:

  Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 2. W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
 3. Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 4. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
 5. W katalogu profilu znajdź pliki places.sqlite oraz (jeżeli istnieje) places.sqlite-journal i skasuj je (albo zmień nazwę, np. na places.sqliteOLD, by zachować stary plik na wszelki wypadek).

Firefox utworzy nowy plik places.sqlite i automatycznie zaimportuje najświeższą kopię archiwalną pliku zakładek. Zakładki zostaną odzyskane, jednak stracisz całą historię przeglądania. Pamiętaj, że historia przydaje się w czasie używania automatycznego uzupełniania paska adresu.Opracowano na podstawie informacji z Bookmarks not saved (mozillaZine KB)

Dostosuj artykuł

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
3 tygodni(e) temu
Zaktualizowano przez: