cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ponastavite glavno geslo, če ste ga pozabili

Z glavnim geslom lahko zaščitite vsa svoja uporabniška imena in gesla, shranjena v Firefoxu. Če ste pozabili svoje glavno geslo, ga morate ponastaviti.

Pozor: ponastavitev glavnega gesla bo odstranila vsa vaša shranjena uporabniška imena in gesla.
  1. V naslovno vrstico Firefoxa vtipkajte:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Pritisnite EnterReturn.
  3. Pojavila se bo stran "Ponastavitev glavnega gesla". Kliknite gumb Ponastavi, da ponastavite svoje glavno geslo.
    PonastaviGlavnoGeslo-pre29 forgotmasterpassword-mac.jpg reset master pw fx29
Zapomnite si: ponastavitev glavnega gesla bo odstranila vsa vaša shranjena uporabniška imena in gesla.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 05:32 PM
Updated by:
 
Contributors