cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:safemode

Në krye të dritares Firefox, klikoni mbi butonin Firefox, kaloni te menuja NdihmëTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë NdihmëNë krye të dritares Firefox, klikoni mbi menunë Ndihmë dhe përzgjidhni Riniseni me Shtesat të Çaktivizuara.... Firefox-i do të niset me dialogun Firefox Nën Mënyrën e Sigurt.
Shënim: Firefox-in mundeni, po ashtu, ta nisni nën Mënyrën e Sigurt duke mbajtur të shtypur tastin shift ndërkohë që Firefox-i është duke bërë nisjen.mbajtur të shtypur tastin option ndërkohë që Firefox-i është duke bërë nisjen.duke dalë nga Firefox-i dhe duke shkuar mandej te Terminali juaj dhe duke xhiruar në të: firefox -safe-mode
Këtu mund t'ju duhet të jepni shtegun për te instalimi i Firefox-it (për shembull /usr/lib/firefox)
Klikoni butonin e menusë New Fx Menu , klikoni mbi ndihmën Help-29 dhe përzgjidhni Riniseni me Shtesat të Çaktivizuara.... Firefox-i do të niset me dialogun Firefox Nën Mënyrën e Sigurt.
Shënim: Firefox-in mundeni, po ashtu, ta nisni nën Mënyrën e Sigurt duke mbajtur të shtypur tastin shift ndërkohë që Firefox-i është duke bërë nisjen.mbajtur të shtypur tastin option ndërkohë që Firefox-i është duke bërë nisjen.duke dalë nga Firefox-i dhe duke shkuar mandej te Terminali juaj dhe duke xhiruar në të: firefox -safe-mode
Këtu mund t'ju duhet të jepni shtegun për te instalimi i Firefox-it (për shembull /usr/lib/firefox)
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:20 AM
Updated by:
 
Contributors