cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:customhistory

Përzgjidhni panelin Privatësi.

 • Për Firefox-i: zgjidhni mundësinë Do të përdorë rregullime vetjake për historikun.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38
 • Customize this article

  Firefox

  Firefox for Android

  Thunderbird

  Version History
  Revision #:
  3 of 3
  Last update:
  ‎31-01-2017 07:20 AM
  Updated by:
   
  Contributors