cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Per als usuaris de l'Internet Explorer

Si mai heu utilitzat el Microsoft® Internet Explorer, no us costarà gens fer servir el Mozilla Firefox.


Nota: Aquesta informació fa referència al Mozilla Firefox per a Windows i Mac OS.


Diferències de terminologia

||Internet Explorer|Firefox Opcions d'Internet|OpcionsPreferències Fitxers temporals d'Internet|Memòria cau Preferits|Adreces d'interès Barra d'adreces|Barra d'ubicació Barra d'enllaçosBarra de preferits|Barra de les adreces d'interès Copia la dreceraCopia la drecera al porta-retalls|Copia la ubicació de l'enllaç Anomena i desa la destinacióDesa l'enllaç al disc|

Anomena i desa l'enllaç

||


Importació de la vostra configuració i preferits

Quan instal·leu el Firefox per primer cop, importarà la configuració de l'Internet Explorer: preferits, galetes, contrasenyes emmagatzemades, i altres tipus de dades. Això us pot estalviar molt temps quan personalitzeu el Firefox per a que s'ajusti a les vostres necessitats.


Dreceres del teclat

Trobareu que el Microsoft Internet Explorer i el Firefox comparteixen moltes dreceres. Per a un llistat complet de les dreceres disponibles, consulteu la llista de dreceres del Firefox.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
2 of 2
Last update:
4 weeks ago
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)