cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nuostatos

Šioje žinyno dalyje aprašomos nuostatosnuostatos, kurias galima parinkti nuostatų lange.


Pagrindinės nuostatos

Pagrindinių nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su dažniausiai naudojamomis funkcijosmis, pvz., „Firefox“ pradžios tinklalapiai ir failų atsisiuntimo valdymas. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Bendrosios nuostatos – paleistis, pradžios tinklalapis, kortelės ir atsiuntimai.


Kortelių nuostatos

Kortelių nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su naršymo kortelėmis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Nuostatų langas - Kortelių nuostatos.

Žiniatinklio nuostatos

Žiniatinklio nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su svetainių rodymu naršyklėje. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Nuostatų langas - Žiniatinklio nuostatos.

Programų nuostatos

Programų nuostatos leidžia parinkti, kaip „Firefox“ turėtų valdyti įvairius failų tipus (pvz., PDF dokumentus, garso įrašus). Galima kiekvienam failų tipui parinkti, kurį veiksmą naršyklė turi atlikti, spragtelėjus saitą, rodantį į to tipo failą: atverti kompiuteryje esančia programa, parodyti naršyklėje naudojant atitinkamą papildinį ar įrašyti į diską. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Nuostatų langas - Programų nuostatos.

Privatumo nuostatos

Privatumo nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su privatumu. Čia laikoma informacija apie Jūsų naršymą (pvz., kuriuos tinklalapius ir kada aplankėte). Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Nuostatų langas - Privatumo nuostatos.

Saugumo nuostatos

Saugumo nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su naršymo žiniatinklyje saugumo užtikrinimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Nuostatų langas - Saugumo nuostatos.

Kitos nuostatos

Nuostatų kortelėje „Kitkas“ pateikiamos rečiau reikalingos nuostatosnuostatos, skirtos tikrinti, ar „Firefox“ yra numatytoji naršyklė, valyti disko podėlį, valdyti programos atnaujinimo procesus ir pan. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Kitos valdymo, naršymo, numatytosios naršyklės, tinklo, naujinimų ir šifravimo nuostatos.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
2 of 2
Last update:
‎31-01-2017 07:03 AM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)