cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Forslagskasse

Vi vil ha din tilbakemelding

Vi samler din vurdering, leser dine kommentarer og viser dem til Mozillas ingeniør- og produkt-team hver uke. Bruk denne linken for å sende oss din verdifulle tilbakemelding

Send din tilbakemelding

Du kan også hjelpe oss med å gjøre Firefox bedre ved å sende oss ytelsesdata

Oversatt av Jørgen Juel

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)