cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Finestra d'opcions

Ací s'expliquen les diferents opcionspreferències disponibles en el diàleg d'opcionsde preferències del Mozilla Firefox.


Tauler principal

El tauler principal conté les opcionspreferències relacionades amb els paràmetres més habituals, com ara allò que veieu primer quan s'inicia el Firefox i com gestiona les baixades de fitxer. Per a més informació, vegeu Finestra d'opcions - Tauler principal.


Tauler de pestanyes

El tauler de pestanyes conté les opcionspreferències relacionades amb la navegació en pestanyes. Per a més informació, vegeu Finestra d'opcions - Tauler de pestanyes.


Tauler de contingut

El tauler de contingut conté les opcionspreferències relacionades amb com es mostren els llocs web. Per a més informació, vegeu Finestra d'opcions - Tauler de contingut.


Tauler d'aplicacions

El tauler d'aplicacions us permet decidir com el Firefox hauria de gestionar els diferents tipus de fitxer (ex. documents PDF o fitxers d'àudio). Us mostra una llista de tipus de contingut i us permet seleccionar una acció per a cada tipus, com ara obrir una aplicació, obrir dins del Firefox gràcies a un connector, o bé desar el fitxer. Per a més informació, vegeu Finestra d'opcions - Tauler d'aplicacions.


Tauler de privadesa

El tauler de seguretat conté les opcionspreferències relacionades amb la vostra privadesa. A mesura que navegueu, la informació d'allà on heu estat, quines pàgines heu visitat, etc. s'emmagatzema ací. Per a més informació, vegeu Finestra d'opcions - Tauler de privadesa.


Tauler de seguretat

El tauler de seguretat conté les opcionspreferències relacionades amb garantir que navegueu de forma segura. Per a més informació, vegeu Finestra d'opcions - Tauler de seguretat.


Tauler de característiques avançades

El tauler de característiques avançades conté opcionspreferències per a paràmetres que no s'utilitzen habitualment, com ara comprovar si el Firefox és el navegador per defecte, netejar la memòria cau del disc, paràmetres per a les actualitzacions del Firefox, i diferents paràmetres avançats que només certa gent pot necessitar. Per a més informació, vegeu Finestra d'opcions - Tauler de característiques avançades.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
2 of 2
Last update:
‎31-01-2017 06:57 AM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)