cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Privacy and security settings

Sort by:
Kazalo1 Uvod2 Namestitev GPG-ja and Enigmaila3 Ustvarjanje ključev PGP4 Pošiljanje in prejemanje javnih ključev4.1 Pošiljanje javnega ključa preko e-pošte4.2 Prejemanje javnega ključa preko e-pošte5 Pošiljanje digitalno podpisanih in/ali šifriranih sporočil6 Branje digitalno podpisanega
View full article
Privzeto se Thunderbird poskuša povezati s poštnimi strežniki z uporabo protokola SSL (Secure Sockets Layer) ali bolj nedavnega protokola TLS (Transport Layer Security). Ta protokola omogočata šifrirano povezavo med Thunderbirdom in poštnim strežnikom, kar preprečuje prestrezanje,
View full article
Ta stran opisuje Thunderbirdove možnosti nastavitev, ki se nanašajo na varnost vaše e-pošte. Kazalo1 Določanje vrste varne povezave in načina overitve za poštni strežnik2 Prilagoditev nastavitev za šifriranje za pošiljanje sporočil (za izbrano identiteto)3 Prilagoditev nastavitev
View full article
Potrdila "Potrdila" so digitalne osebne izkaznice. Uporabljajo se za šifriranje in odšifriranje podatkov, prenesenih med spletnimi stranmi. Potrdila se nastavi na plošči Napredno na zavihku Potrdila. Na vrhu Thunderbirdovega okna kliknite na Orodja (Alt + T) in izberite
View full article
Na koncu nastavitve "novega računa" lahko Thunderbird prikaže takšno opozorilo: Kaj pomeni? To opozorilo se zaradi zaščite vaše zasebnosti prikaže, če nastavite poštni strežnik, ki ne uporablja šifriranja (kot je SSL ali TLS). Posledica je (v teoriji), da
View full article
E-poštna sporočila lahko vsebujejo oddaljeno vsebino, kot so slike ali slogovne datoteke. Da bi zaščitil vašo zasebnost, Thunderbird ne naloži oddaljene vsebine samodejno, temveč prikaže obvestilno vrstico, da je blokiral oddaljeno vsebino. Kazalo1 Kaj je oddaljena vsebina in zakaj
View full article