anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Archiwizowanie wiadomości

Thunderbird umożliwia archiwizowanie wiadomości, poprzez przesuniecie ich z domyślnych folderów do folderów archiwów bez ich usuwania. To sprawia, że można łatwo porządkować archiwa i przenosić je na urządzenia do przechowywania kopii zapasowych. Wiadomości mogą być archiwizowane tylko ręcznie. Archiwizowane wiadomości są indeksowane przez mechanizm wyszukiwania Thunderbirda.

Jak zarchiwizować wiadomości?

Aby zarchiwizować wiadomości, zaznacz żądane wiadomości i naciśnij przycisk Archiwizuj lub klawisz A na swojej klawiaturze. Zaleca się nie zaznaczać jednocześnie więcej niż dwa tysiące wiadomości.

archive button

Jak skonfigurować archiwizowanie?

Konfiguracja miejsca przechowywania

Miejsce przechowywania zarchiwizowanych wiadomości można określić oddzielnie dla każdego konta. Przejdź do menu NarzędziaEdycja, kliknij Konfiguracja kont… W panelu po lewej stronie otwartego okna konfiguracji kont kliknij element Kopie i foldery żądanego konta. W sekcji Archiwum przejdź do ustawienia Archiwum wiadomości przechowuj w: i wybierz żądaną lokalizację.

Archive Account Settings

Konfiguracja struktury folderu archiwum

Można zdefiniować strukturę folderu, naciskając przycisk Ustawienia archiwizacji…. W oknie ustawień archiwizacji można wybrać przechowywanie w pojedynczym folderze, rocznym lub w folderach miesięcznych, tak jak pokazano na poniższej animacji.

archive options

Dostosuj artykuł

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
3 tygodni(e) temu
Zaktualizowano przez: