zrušit
Zobrazování výsledků pro 
Hledat místo 
Měli jste na mysli: 

Klávesové zkratky pro mobily

Seznam klávesových zkratek pro Mozilla Firefox pro mobily.

Command Shortcut
Moving around a page
Move down Down arrow
Move up Up arrow
Page down Spacebar
Zoom in Menu+Up arrow
Zoom out Menu+Down arrow
Navigation
Go to Location Bar Menu+L or Search
Back Menu+Left arrow
Forward Menu+Right arrow
Reload Menu+R
Force reload Menu+Shift+R (doesn't use any cached resources)
Tabs
New tab Menu+T
Close tab Menu+W
Undo close tab Menu+Shift+T
Open link in new tab Menu+Tap on link
Other
Quit Firefox Menu+Q
Command Shortcut
Moving around a page
Move down Down arrow
Move up Up arrow
Page down Spacebar
Zoom in Ctrl+Up arrow
Zoom out Ctrl+Down arrow
Navigation
Go to Location Bar Ctrl+L
Back Ctrl+Left arrow or Backspace
Forward Ctrl+Right arrow or Shift+Backspace
Reload Ctrl+R
Force reload Ctrl+Shift+R (doesn't use any cached resources)
Editing
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Tabs
New tab Ctrl+T
Close tab Ctrl+W
Undo close tab Ctrl+Shift+T
Open link in new tab Ctrl+Tap on link
Other
Quit Firefox Ctrl+Q
Go to maemo task-switcher Ctrl+Backspace
Lock screen orientation Ctrl+Shift+O (disable rotation)
Příkaz Zkratka
Posouvání se po stránce
Posun dolů
Posun nahoru
Posun o stránku dolů Mezerník
Navigace
Obnovení Menu + + Enter
Vpřed Menu + + Enter
Přizpůsobení článku

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Historie verzí
Revize č.
3 z 3
Poslední aktualizace:
‎31-01-2017 05:03 PM
Aktualizoval(a):
 
Přispěvatelé
Štítky (1)