cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Feliratkozás RSS hírforrásra Firefox for Android használatával

A Firefox for Android használatakor lehetőség van feliratkozni a weboldalak RSS hírforrásaira. Ehhez a hosszan kell koppintani a címsorra, az alábbiakban leírtak szerint:

Megjegyzés: Ez a leírás nem a jelenleg használt Firefox verzióhoz kapcsolódik. Ehhez a legfrissebb Firefox for Android Release verzió szükséges, amely letölthető a mozilla.org/mobile weboldalról.

Egy weboldal RSS hírforrására történő feliratkozáshoz látogassa meg a weboldalt és:

 1. Koppintson hosszan a címsorra.

  rssfeed-1

 2. Válassza ki a Feliratkozás az oldalra lehetőséget.

  rssfeed-2

 3. Válassza ki a hírforrást, amelyre fel szeretne iratkozni.

  rssfeed-3

 4. Válassza ki a webszolgáltatást, amelyet használni kíván.

  rssfeed-4

 

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 04:04 PM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)