cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Opombe ob izdaji Firefoxa - Kaj je novega in Poznani problemi

Za povzetek novih funkcij in poznanih problemov v najnovejši inačici Firefoxa glejte:

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 04:52 PM
Updated by:
Senior User
 
Contributors