cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Kako onemogočite vgrajeni prikazovalnik PDF in uporabite drugega

Če ne želite uporabljati prikazovalnika datotek PDF, vgrajenega v Firefox, lahko namesto njega nastavite prikazovalnik tretjega ponudnika. Da vgrajeni prikazovalnik za PDF zamenjate z drugim:

  1. Kliknite menijski gumb New Fx Menu in izberite Možnosti.Nastavitve.
  2. Izberite pano Programi.
  3. Na seznamu poiščite Portable Document Format (PDF) in kliknite nanjo.
  4. V stolpcu Dejanje kliknite puščico navzdol in na spustnem seznamu izberite prikazovalnik PDF, ki ga želite uporabljati.
    programi PDF
    Opomba: če si želite ogledovati datoteke PDF v Firefoxu z uporabo vtičnika namesto v zunanjem programu, izberite Uporabi ime vtičnika za PDF (v Firefox). Za več informacij glejte Ogled datotek PDF v Firefoxu.
  5. Zaprite stran about:preferences. Vse spremembe, ki ste jih naredili, se bodo samodejno shranile.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 04:50 PM
Updated by:
Senior User
 
Contributors