cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Kako kopirati in lepiti besedilo na napravi Android

Firefox za Android vam omogoča preprosto kopirati in lepiti besedilo neposredno s spletne strani. Ta članek vam bo pokazal, kako to naredite.

 1. Pridržite prst na besedi, da jo izberete na spletni strani.
 2. Povlecite ročaja, ki se prikažeta, tako da zajameta besedilo, ki ga želite kopirati.
  select text android
 3. Ko označite želeno besedilo, tapnite ikono za kopiranje v orodni vrstici na vrhu zaslona:
  copy android
 4. Tapnite polje, kamor želite prilepiti besedilo. To je lahko vrstica za URL ali katerokoli polje z besedilom.
 5. Tapnite ikono za lepljenje v orodni vrstici.
  paste android

Vaše kopirano besedilo se bo pojavilo v polju.

Če želite uporabljati najnovejšo različico te lastnosti, se prepričajte, da uporabljate Android 6 ali novejšega.

Firefox za Android vam omogoča preprosto kopirati in lepiti besedilo s spletne strani. Ta članek vam razloži, kako to naredite.

 1. Pridržite prst na besedi na spletni strani, da jo izberete.
 2. Povlecite ročaja, ki se prikažeta, tako da zajameta besedilo, ki ga želite kopirati.
 3. V orodni vrstici, ki se pojavi, tapnite Kopiraj.
 4. Tapnite in držite prst na polju za vnos ali naslovni vrstici, kamor želite prilepiti besedilo, dokler se ne pojavi orodna vrstica. To je lahko vrstica za URL ali katerokoli polje z besedilom.
 5. V orodni vrstici tapnite Prilepi.

V polju se bo pojavilo besedilo, ki ste ga kopirali.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 05:04 PM
Updated by:
 
Contributors