cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Firefox ne deluje več z Windows 2000

Firefox 3.6.28 in Firefox 12 sta zadnji različici Firefoxa, ki delujeta v sistemu Windows 2000. Teh zastarelih različic se ne posodablja z varnostnimi in stabilnostnimi popravki. Da ohranite svoj računalnik in osebne podatke varne, priporočamo, da nadgradite Windows in nato namestite najnovejši Firefox, če je to le mogoče.

Opomba: Ta članek se tiče samo sistema Windows.
Opozorilo: Firefox 3.6.28 in Firefox 12 nista več varna.

Odkar Microsoft ne podpira več sistema Windows 2000, priporočamo, da nadgradite na Windows 7 (ali novejšega), če je to mogoče. To je najvarnejša možnost, ki vam tudi omogoča uporabljati najnovejši in najboljši Firefox.

  1. Več o tem na Microsoftovi spletni strani.
  2. Posodobite Firefox.
Opozorilo: nadaljnje uporabe Windows 2000 Microsoft ne podpira več in predstavlja znatno varnostno tveganje.

 

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 05:24 PM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)