hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Manage preferences and add-ons

Sắp xếp theo:
Phần bổ trợ (plugin) Adobe Flash Player cho phép bạn xem phim và nội dung động trong Firefox. Lưu ý: Tính năng Cập nhật Phần mềm của Firefox không cập nhật các phần bổ trợ được cài. Xem trang tư vấn và bảng Adobe Security để biết thêm thông tin về các vấn đề ổn định và bảo mật ảnh
Hiển thị bài viết đầy đủ
Đang được biên dịch. Bài viết này trình bày về tất cả các tùy chọntùy chỉnh của Mozilla Firefox áp dụng cho các cửa sổ quảng cáo. Table of Contents1 Cửa sổ quảng cáo là gì?2 Tùy chỉnh ngăn cản cửa sổ tự mở3 Cửa sổ tự mở không bị ngăn cản3.1 Cửa sổ này được Firefox tự mở?3.2 Chức
Hiển thị bài viết đầy đủ
Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Tổng quát thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy
Hiển thị bài viết đầy đủ
Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Bảo mật thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy
Hiển thị bài viết đầy đủ
Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Nâng cao thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy
Hiển thị bài viết đầy đủ
Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Nội dung thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy
Hiển thị bài viết đầy đủ
Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Thẻ thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy chỉnh.... Về
Hiển thị bài viết đầy đủ
Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Riêng tư thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy
Hiển thị bài viết đầy đủ
Không áp dụng với Firefox trên Mac. Phần bổ trợ là gì? Phần bổ trợ là một phần của phần mềm hiển thị nội dung Internet mà Firefox không được thiết kế để hiển thị. Thường bao gồm vido, âm thanh, trò chơi trực tuyến và bản trình diễn được tạo trong các định dạng khác nhau. Một số
Hiển thị bài viết đầy đủ
Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Thẻ thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy chỉnh.... Về
Hiển thị bài viết đầy đủ
Ngoài ra, có thể một phần mở rộng Firefox của bên thứ ba sẽ giúp được bạn. Hãy vào addons.mozilla.org/vi để tìm và cài đặt phần mở rộng cho Firefox. Để biết thêm thông tin về tiện ích, hãy đọc Tùy biến Firefox với các tiện ích bổ sung add-ons.
Hiển thị bài viết đầy đủ