cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:pluginCheck

Če želite preveriti, da nameščeni vtičniki niso zastareli, obiščite stran Mozilla - kontrola vtičnikov in posodobitev.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 03:48 PM
Updated by:
 
Contributors