cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Kako ugasiti Java applete

Ovaj članak objašnjava kako da onemogućite Java plugin u Firefoxu kako se Java appleti više ne bi pokretali.

Prema početnim postavkama, Firefox dozvoljava Java appletima da se automatski pokreću. Međutim, možda odlučite da ne želite da se Java appleti pokreću. Da biste onemogućili Java applete u Firefoxu:

  1. Urnek "Otvorite Add-oni" ne postoji ili nema odobrenu reviziju.
  2. Kliknite na Java (TM) Platform pluginJava Embedding Plug-InJava Plug-in 2 for NPAPI Browsers (Mac OS 10.5 & 10.6) ili Java Applet Plug-in (Mac OS 10.7)Java plugin da biste ga izabrali.
  3. Kliknite na Onemogući dugme (ukoliko dugme glasi Omogući, onda je Java već onemogućena).

Java appleti se više neće moći pokretati u Firefoxu.

 

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 08:05 AM
Updated by:
 
Contributors