cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Blokiranje pojavnih oken - nastavitve, izjeme in odpravljanje težav

Ta članek vam opiše vse možnosti, ki jih Mozilla Firefox nudi za nadzor neželenih pojavnih oken.

Kaj so pojavna okna?

Pojavno okno (angl. pop-up) je okno, ki se pojavi samo od sebe, brez vašega dovoljenja. So različnih velikosti, vendar običajno ne zavzemajo celotnega zaslona. Večina pojavnih oken se odpre nad trenutnim oknom Firefoxa, nekatera pa celo pod njim (t.i. pop-unders).

Firefox vam omogoča nadzor nad tovrstnimi okni v panoju Vsebina v oknu MožnostiNastavitve . Blokiranje neželenih oken je že privzeto vključeno, zato vam ga ni treba ročno aktivirati.

Kadar Firefox blokira pojavno okno, prikaže vrstico za informacije (če je še niste onemogočili - glejte spodaj) in ikono pop-up-icon-win pop-up-icon-mac Popup-blocked.png v naslovni vrstici.

Popup1 29 Win Popup1 29 Mac Obvestilo - pojavna okna - Linux

Če kliknete MožnostiNastavitve ali ikono v naslovni vrstici, se bo odprl meni z naslednjimi možnostmi:

 • Dovoli strani odpiranje pojavnih oken
 • Uredi možnosti zavračanja pojavnih oken …
 • Ne prikazuj tega sporočila, ko so pojavna okna zavrnjena
 • (Pokaži zavrnjeno pojavno okno)
Blokiranje neželenih oken lahko na nekaterih spletnih straneh povzroča motnje: določene spletne strani, na primer nekatere banke, uporabljajo pojavna okna za pomembne funkcije. Blokiranje vseh pojavnih oken namreč tem funkcijam prepreči delovanje. Če želite uporabo pojavnih oken dovoliti zgolj na določenih spletnih straneh, lahko te izbrane strani dodate na seznam dovoljenih spletnih mest.
Blokiranje neželenih oken ne deluje vedno: čeprav Firefox blokira večino pojavnih oken, se bodo kljub blokiranju na nekaterih spletnih straneh morda pojavljala okna, za katera je njihov avtor uporabil še neznane metode.

Nastavitve blokiranja pojavnih oken

Če želite urediti nastavitve pojavnih oken:

 1. Kliknite menijski gumb New Fx Menu in izberite Možnosti.Nastavitve.
 2. Izberite pano Vsebina.

  Prepovej pojavna okna

Na panoju Vsebina v odseku Pojavna okna:

 • Izklopite možnost Prepovej pojavna okna, če pojavnih oken ne želite blokirati.
 • S klikom na gumb Izjeme … odprete seznam strani, katerim dovolite prikazovanje pojavnh oken.
 • Pogovorno okno vam ponuja naslednje možnosti:

  Dovoljene strani: pojavna okna
Dovoli: s tem gumbom dodate stran na seznam izjem.
Odstrani stran: uporabite ta gumb, če želite spletno stran odstraniti s seznama izjem.
Odstrani vse strani: s seznama izjem odstrani vse strani.
Opomba: Blokiranje pojavnih oken ne deluje vedno in bo morda motilo delovanje nekaterih spletnih strani. Za več o tem si oglejte Kaj so pojavna okna? zgoraj.

Pojavna okna, ki niso blokirana

Ali pojavno okno izvira iz Firefoxa?

Ni rečeno, da je pojavno okno odprla stran v Firefoxu. Videz pojavnega okna vam lahko pove, od kod prihaja.

 • Če ima pojavno okno naslovno vrstico z gumbom za istovetnost (planet, ključavnica ali opozorilni trikotnik)gumbom Site Info button , pojavno okno prihaja iz Firefoxa.
Popup2 29 Win Popup2 29 mac Popup2 29 Lin

Če gumba istovetnosti strani Site Info button ne vidite, se na vašem računalniku morda nahaja zlonamerna programska oprema, ki odpira nezaželena okna. Za pomoč glejte članek Kako v Firefoxu rešiti težave zaradi zlonamernih programov.

Ali je blokiranje aktivirano in ali velja za to stran?

 1. Kliknite menijski gumb New Fx Menu in izberite Možnosti.Nastavitve. .
 2. Izberite pano Vsebina.
 3. Prepričajte se, da je potrditveno polje Prepovej neželena okna odkljukano.
 4. Kliknite na gumb Izjeme ... desno od Prepovej neželena okna . Prikazal se bo seznam vseh spletnih mest, katerim je dovoljeno odpirati neželena okna.
 5. Če je stran, ki odpira neželena okna, navedena na seznamu, jo izberite in kliknite Odstrani stran.
 6. Zaprite seznam dovoljenih strani.
 7. Zaprite stran about:preferences. Vse spremembe, ki ste jih naredili, se bodo samodejno shranile. .
 1. Kliknite menijski gumb New Fx Menu in izberite Možnosti.Nastavitve.
 2. Izberite pano Vsebina.
 3. Prepričajte se, da je potrditveno polje Prepovej pojavna okna odkljukano.
 4. Kliknite na gumb Izjeme ... desno od Prepovej pojavna okna . Prikazal se bo seznam vseh spletnih mest, katerim je dovoljeno odpirati neželena okna.
 5. Če je stran, ki odpira neželena okna, navedena na seznamu, jo izberite in kliknite Odstrani stran.
 6. Kliknite gumb Shrani spremembe.
 7. Zaprite stran about:preferences. Vse spremembe, ki ste jih naredili, se bodo samodejno shranile.

Ali se pojavno okno odpre, ko kliknete z miško ali pritisnete na tipko?

Nekateri dogodki, kot sta klik ali pritisk tipke, lahko odprejo neželena okna kljub blokiranju. To je dovoljeno zato, da pojavna okna, ki jih spletne strani potrebujejo za svoje delovanje, niso blokirana.

Ali gre res za pojavno okno?

Včasih so oglasi sestavljeni tako, da so videti kot okna, a to v resnici niso. Blokiranje pojavnih oken v Firefoxu takih oglasov ne more zaustaviti.

Mozilline raziskave

Kadar obiščete Mozillino spletno stran, boste včasih naleteli na pojavno okno, ki vas poziva, da izpolnite anketo. Edina tretja stran, ki jo Mozilla uporablja za raziskave, je SurveyGizmo, ki sta ga potrdili naši ekipi za pravne zadeve in zasebnost. Teh pojavnih oken Firefox ne blokira.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 04:18 PM
Updated by:
Senior User
 
Contributors