cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tecles de drecera

Aquesta és una llista de les tecles de drecera més comunes al Mozilla Firefox. Si heu habilitat les dreceres d'edició a l'estil Emacs al GNOME, també funcionaran al Firefox. Quan una drecera d'edició d'Emacs estigui en conflicte amb les dreceres per defecte (com passa amb Control + K), la drecera d'Emacs tindrà preferència si l'enfocament és dintre d'un quadre de text (això inclou a la barra d'ubicació i a la barra de cerca). En aquests casos, haureu d'utilitzar la drecera de teclat alternativa si es llista a continuació.

Odre Drecera
Navegació
Enrere AltOpció+Cursor esquerre
Retrocés
AltOpció+Cursor esquerre
ControlOrdre+[
ControlOrdre+[
ControlOrdre+Cursor esquerre
Supr
Fiavant AltOpció+Cursor dret
Maj+Retrocés
AltOpció+Cursor dret
ControlOrdre+]
ControlOrdre+]
ControlOrdre+Cursor dret
Maj+Supr
Inici AltOpció+Inici
Obre un fitxer ControlOrdre+O
Actualitza F5
Control Ordre+R
Actualitza (substituint la memòria cau) ControlOrdre+F5
ControlOrdre+Maj+R
Atura ControlOrdre+.
Esc
Pàgina actual
Vés a la part inferior de la pàgina Fi
Vés a la part superior de la pàgina Inici
Mou al marc següent F6
Mou al marc anterior Maj+F6
Informació de la pàgina ControlOrdre+I
Codi font de la pàgina ControlOrdre+U
Imprimeix ControlOrdre+P
Anomena i desa la pàgina ControlOrdre+S
Augmenta ControlOrdre+ +
Redueix ControlOrdre+-
Reinicia (la mida) ControlOrdre+0
Edició
Copia ControlOrdre+C
Retalla ControlOrdre+X
Suprimeix Supr
Enganxa ControlOrdre+V
Refés ControlOrdre+YControlOrdre+Maj+Z
Selecciona-ho tot ControlOrdre+A
Desfés ControlOrdre+Z
Cerca
Cerca ControlOrdre+F
Torna a cerca F3
ControlOrdre+G
Cerca mentre s'escriu un enllaç '
Cerca mentre s'escriu un text /
Cerca l'anterior Maj+F3
Cerca a la Web ControlOrdre+K
ControlOrdre+E

Control Ordre+J
Finestres i pestanyes
Tanca la pestanya ControlOrdre+W
Control+F4
Tanca la finestra ControlOrdre+Maj+W
AltOpció+F4
Mou la pestanya a l'esquerra
(quan la pestanya està enfocada)
ControlOrdre+Cursor esquerre
ControlOrdre+Cursor amunt
Mou la pestanya a la dreta
(quan la pestanya està enfocada)
ControlOrdre+Cursor dret
ControlOrdre+Cursor avall
Mou la pestanya al començament
(quan la pestanya està enfocada)
Control Ordre+Inici
Mou la pestanya al final
(quan la pestanya està enfocada)
ControlOrdre+Fi
Obre una pestanya ControlOrdre+T
Obre una finestra ControlOrdre+N
Pestanya següent Control+Tab
ControlOrdre+AltOpció+Cursor dret
Ordre+}
Control+Re Pàg
Obre l'adreça en una nova pestanya
(des de la barra d'ubicació o cerca)
AltOpció+RetornRetorn
Pestanya anterior Control+Maj+Tab
ControlOrdre+AltOpció+Cursor esquerre
Ordre+{
Control+Av Pàg
Restaura una pestanya tancada ControlOrdre+Maj+T
Selecciona una pestanya (1 a 8) ControlOrdreAltOpció+(1 to 8)
Selecciona la darrera pestanya ControlOrdreAltOpció+9
Eines
Afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès ControlOrdre+Maj+D
Afegeix la pàgina a les adreces d'interès ControlOrdre+D
Adreces d'interès ControlOrdre+B
ControlOrdre+I
Navegació intercalada F7
Baixades ControlOrdre+JControlOrdre+Y
Historial ControlOrdre+H ControlOrdre+Maj+H
Neteja les dades personals ControlOrdre+Maj+Supr
Consola d'error ControlOrdre+Maj+J
Miscel·lània
Completa l'adreça amb .com ControlOrdre+RetornRetorn
Completa l'adreça amb .net Maj+RetornRetorn
Completa l'adreça amb .org ControlOrdre+Maj+RetornRetorn
Suprimeix l'entrada d'autocompleció seleccionada SuprMaj+Supr
Pantalla completa F11
Selecciona la barra d'ubicació Alt+DF6
ControlOrdre+L
Selecciona o gestiona els motors de cerca
(quan la barra de cerca està enfocada)
AltOpció+Cursor amunt
AltOpció+Cursor avall
F4
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 06:50 AM
Updated by:
Senior User
 
Contributors