cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Spletno iskanje iz naslovne vrstice

Spletna iskanja lahko opravite neposredno iz naslovne vrstice. Vtipkajte svoje iskalne nize in pritisnite Enter. Firefox vas bo peljal na stran z rezultati iskanja vašega privzetega iskalnika. Ta članek vam bo prikazal, kako lahko to možnost prilagodite.

Spletno iskanje v naslovni vrstici

Kadar tipkate v naslovno vrstico in pritisnete EnterReturn, vas bo Firefox privzeto peljal na stran z rezultati iskanja z uporabo iskalnika, ki ste ga izbrali v iskalni vrstici.

Uporaba drugega iskalnika

Če ne želite uporabljati iskalnika, ki ste ga izbrali v iskalni vrstici, pred iskalne nize vstavite pametno ključno besedo želenega iskalnika. Več podatkov o pametnih ključnih besedah lahko dobite v članku Kako iz naslovne vrstice iskati po IMDB, Wikipediji in več.

Izklop spletnega iskanja v naslovni vrstici

Spletno iskanje iz naslovne vrstice lahko izključite s spremembo nastavitve.

Opomba: Ta nastavitev ne vpliva na iskanja s pametno ključno besedo iz naslovne vrstice.
  1. V naslovno vrstico vtipkajte about:config in pritisnite EnterReturn.

    • Verjetno se bo prikazalo opozorilo 'To lahko uniči vašo garancijo!'. Kliknite na Vseeno nadaljuj!Sprejmem tveganje!, da nadaljujete na stran about:config.
  2. V polje Išči vtipkajte keyword.enabled.
  3. Dvokliknite nastavitev keyword.enabled, da njeno vrednost nastavite na false.

Samodejno dokončanje URL-ja

Poleg zmožnosti spletnega iskanja bo Firefox, preden pritisnete EnterReturn, prikazal URL-je že obiskanih strani, ki se ujemajo z vnesenim URL-jem. Na primer, če vtipkate "moz", bo Firefox URL samodejno dokončal v "mozilla.org", če ste to stran že obiskali. Pritisk na EnterReturn vas bo v tem primeru peljal neposredno na ta naslov. Za več podatkov o stvareh, ki jih Firefox predlaga ob tipkanju v naslovno vrstico, glejte Pametna naslovna vrstica - najdite svoje zaznamke, zgodovino in zavihke s tipkanjem v naslovno vrsti....

Uganjevanje domen

Če vnesete nepopoln URL, ga Firefox lahko poskusi "popraviti" z dodajanjem predpone, pripone ali obeh. Na primer, če v naslovno vrstico vtipkate www.microsoft, bo Firefox pripel .com, da zaključi URL. Če vtipkate mozilla.org, bo Firefox dodal predpono www., da zaključi URL. To "uganjevanje" ne deluje, razen če ni spletno iskanje v naslovni vrstici izklopljeno.

Izklop uganjevanja domen

Uganjevanje domen lahko izklopite s spremembo nastavitve.

  1. V naslovno vrstico vtipkajte about:config in pritisnite EnterReturn.

    • Verjetno se bo prikazalo opozorilo 'To lahko uniči vašo garancijo!'. Kliknite na Vseeno nadaljuj!Sprejmem tveganje!, da nadaljujete na stran about:config.
  2. V polje Išči vtipkajte fixup.
  3. Dvokliknite na nastavitev browser.fixup.alternate.enabled, da njeno vrednost nastavite na false.

Spreminjanje predpone in pripone

Za možnost uganjevanja domen lahko določite predpono (npr. www) ali pripono (npr. .net).

Na strani about:config dvokliknite na nastavitev browser.fixup.alternate.prefix ali browser.fixup.alternate.suffix. Vnesite predpono ali pripono, ki naj jo Firefox doda nepopolnim URL-jem.Osnovano na podatkih iz Location Bar search (mozillaZine KB), [Domain Guessing (Dokumentacija za končne uporabnike Mozilla.org) in Internet Keywords (Dokumentacija za končne uporabnike Mozilla.org)

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 05:34 PM
Updated by:
 
Contributors