cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Scurtături de tastatură - Efectuați activități obișnuite în Firefox mai repede

Aceasta este o listă a celor mai folosite scurtături de taste în Mozilla Firefox. Dacă aveți activate scurtături în stil Emacs în GNOME, ele vor funcționa și în Firefox. Când o scurtătură de tastă pentru editare de text Emacs este în conflict cu scurtăturile implicite (cum se întâmplă cu CtrlCmd+K), scurtătura Emacs va fi preferată dacă cursorul se găsește într-un câmp de text (acestea includ și bara de adrese și bara de căutare). În asemenea cazuri ar trebui să folosiți scurtătura alternativă dacă există în lista de mai jos.

Notă: Scurtăturile pot fi personalizate folosind extensia Scurtături personalizate.

Navigare

Comandă Scurtătură
Înapoi Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Înainte Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Acasă Alt + Homeoption + home
Deschide fișier Ctrl + Ocommand + O
Reîncărcare F5
Ctrl + Rcommand + R
Reîncărcare (ignoră cache-ul) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Oprește Esc
command + .

Pagina curentă

Comandă Scurtătură
Mergi în partea de jos a paginii End
command +
Mergi în partea de sus a paginii Home
command +
Mergi la cadrul următor F6
Mergi la cadrul precedent Shift + F6
Tipărește Ctrl + Pcommand + P
Salvează pagina ca Ctrl + Scommand + S
Mărire Ctrl + +command + +
Micșorare Ctrl + -command + -
Reinițializare mărime Ctrl + 0command + 0

Editare

Comandă Scurtătură
Copiază Ctrl + Ccommand + C
Decupează Ctrl + Xcommand + X
Șterge Deldelete
Lipește Ctrl + Vcommand + V
Lipește (ca text simplu) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Refă Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Selectează tot Ctrl + Acommand + A
Anulează Ctrl + Zcommand + Z

Căutare

Comandă Scurtătură
Caută Ctrl + Fcommand + F
Caută din nou F3
Ctrl + Gcommand + G
Caută înapoi Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Căutare rapidă numai prin legături text '
Căutare rapidă /
Închide bara de căutare sau căutare rapidă Esc - când bara de căutare sau căutare rapidă este selectată
Bara de căutare Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
Selectați sau gestionați motoarele de căutare Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- când bara de căutare este selectată

Ferestre și file

Unele scurtături cer ca fila curentă să fie „selectată”. În prezent, singura modalitate de a face acest lucru este de a selecta un obiect adiacent și „fila în” fila curentă, de exemplu, apăsarea tastelor Alt + Dcommand + L pentru a selecta bara de căutare, și apoi Shift + Tab de două ori.
Comandă Scurtătură
Închide fila Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- cu excepția filelor cu aplicații web
Închide fereastra Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Mută fila selectată în stânga Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Up
Mută fila selectată în dreapta Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Down
Mută fila selectată la început Ctrl + Homecommand + home
Mutp fila selectată la sfârșit Ctrl + Endcommand + end
Filă nouă Ctrl + Tcommand + T
Fereastră nouă Ctrl + Ncommand + N
Fereastră cu navigare fără urme nouă. Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Următoarea filă Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Deschide adresa într-o filă nouă Alt + Enteroption + return - de la bara de locație sau căutare
Fila precedentă Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Anulează închiderea filei Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Anulează închiderea ferestrei Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Selectează fila de la 1 la 8 Ctrl + 1la8command + 1la8Alt + 1la8
Selectează ultima filă Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Modul de afișare a grupului de file Ctrl + Shift + Ecommand + shift + E
Închide modul de afișare a grupului de file Esc
Următorul grup de file Ctrl + `control + ` - doar pentru unele aranjamente de tastatură
Previous Tab Group Ctrl + Shift + `control + shift + ` - doar pentru unele aranjamente de tastatură

Istoric

Comandă Scurtătură
Bara laterală cu istoricul Ctrl + Hcommand + shift + H
Fereastră cu biblioteca (Istoric) Ctrl + Shift + H
Șterge istoricul recent Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

Semne de carte

Comandă Scurtătură
Pune semne de carte la toate filele Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Pune semn de carte la această pagină Ctrl + Dcommand + D
Bară laterală cu semnele de carte Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Fereastră cu biblioteca (Semne de carte) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Unelte

Comandă Scurtătură
Descărcări Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Suplimente Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Cumută uneltele de dezvoltator F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Consolă web Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspector Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Depanator Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Editor de stil Shift + F7
Profiler Shift + F5
Rețea Ctrl + Shift + Qcommand + alt + Q
Bară de unelte pentru dezvoltatori Shift + F2
Mod de afișare cu design receptiv Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Scratchpad (editor Javascript) Shift + F4
Sursa paginii Ctrl + Ucommand + U
Consolă de eroriConsola navigatorului Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informații despre pagină command + ICtrl + I
Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Șterge istoricul recent Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

Vizualizator PDF

Comandă Scurtătură
Pagina următoare n sau j sau
Pagina precedentă p sau k sau
Mărește Ctrl + +command + +
Micșorează Ctrl + -command + -
Focalizare automată Ctrl + 0command + 0
Rotește documentul în sensul acelor de ceasornic r
Rotește documentul în sens contrar acelor de ceasornic Shift + r

Diverse

Comandă Scurtături
Completează adresa cu .com Ctrl + Entercommand + return
Completează adresa cu .net Shift + Entershift + return
Completează adresa cu .org Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Șterge intrarea de autocompletare selectată Delshift + delete
Comută în ecran complet command+Shift+FF11
Comută la bara de meniuri (când este ascunsă) Alt
F10
Alt (KDE)
F10 (GNOME)
Arată/Ascunde bara de suplimente Ctrl + /command + /
Navigare cu cursorul F7
Selectează bara de adrese F6
Alt + D
Ctrl + L
command + L
Oprește animația GIF Esc - după ce pagina s-a încărcat complet

Scurtături media

Comandă Scurtătură
Comutare redare / pauză Space bar
Scade volumul
Crește volumul
Fără sonor Ctrl + command +
Cu sonor Ctrl + command +
Deruleză înapoi 15 secunde
Derulează înapoi 10 % Ctrl + command +
Derulează înainte 15 secunde
Derulează înainte 10 % Ctrl + command +
Derulează până la început Home
Derulează până la sfârșit End

Distribuiți acest articol: Puteți folosi legătura http://mzl.la/MbezM6 pentru a distribui cu ușurință acest articol altora. Va afișa în mod automat instrucțiuni personalizate pentru sistemul lor de operare și limbă.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 06:50 AM
Updated by:
 
Contributors