cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Razvrstite svoje zaznamke, tako da lahko hitro najdete tistega, ki ga želite

Ta članek opisuje, kako razvrstite svoje zaznamke v Firefoxu. Zaznamke v mapah lahko razvrstite po imenu, lahko pa jih tudi ročno prerazporedite.

Razvrščanje po imenu

 1. Kliknite na gumb Zaznamki Bookmarks-29 in izberite Prikaži vse zaznamke. Odpre se okno Knjižnice.
 2. Z desno miškino tipko kliknitePridržite tipko Ctrl in kliknite mapo, ki jo želite urediti, nato izberite Uredi po imenu. Zaznamki v tej mapi bodo razvrščeni po abecedi.

  Sort Bookmarks Win1

Razvrstitev zaznamkov po imenu v Knjižnici se bo odrazila v stranski vrstici zaznamkov, meniju in gumbu.

Ročno prerazporejanje

 1. Kliknite na gumb Zaznamki Bookmarks-29 in izberite Prikaži vse zaznamke. Odpre se okno Knjižnice.
 2. Kliknite mapo, ki vsebuje zaznamek, ki ga želite premakniti, da jo razširite.
 3. Kliknite zaznamek, ki ga želite premakniti in ga povlecite tja, kamor bi ga radi premaknili.

  Sort Bookmarks Win2
  • Da premaknete zaznamek v drugo mapo, ga povlecite na vrh mape.

Spremembe, ki jih naredite v Knjižnici, se bodo odrazile v stranski vrstici zaznamkov, meniju in gumbu.

Pogledi razvrščanja v oknu Knjižnice

Da si ogledate svoje zaznamke v različnih razporedih, uporabite okno Knjižnice:

 1. Kliknite na gumb Zaznamki Bookmarks-29 in izberite Prikaži vse zaznamke. Odpre se okno Knjižnice.
 2. V levem panoju kliknite mapo, ki bi si jo radi ogledali. Njena vsebina se pojavi v desnem panoju.
 3. Kliknite gumb 8e73ef8e153c803696ebf3687e07ee15-1252027203-152-1.png Pogledi, nato izberite Razvrsti in potem izberite način razvrščanja.

Način razvrščanja v oknu Knjižnice se uporablja le za namene ogleda in se ne odrazi v stranski vrstici zaznamkov, v meniju ali gumbu.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 05:29 PM
Updated by:
 
Contributors