cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Poiščite in upravljajte prenesene datoteke

Vaš pano za prenose in Knjižnica pomnita, katere datoteke ste prenesli med delom s Firefoxom. Naučite se upravljati svoje datoteke in spremeniti nastavitve prenosov.

Kako dostopam do svojih prenosov?

Do svojih prenosov lahko preprosto dostopate tako, da kliknete gumb Prenosi (puščico navzdol v orodni vrstici). Puščica bo postala zelena fx20 download icon green modra Blue Download Fx 20 Mac modra Blue Download Fx 20 Mac , da vas obvesti, da ste prenesli datoteke, ki si jih še niste ogledali.

 • Med prenosom se gumb Prenosi spremeni v časovnik, ki kaže napredek vašega prenosa. Ob koncu prenosa se časovnik spremeni nazaj v puščico.
timer
 • Kliknite gumb Prenosi, da odprete pano s prenosi. Pano s prenosi prikazuje tri nazadnje prenesene datoteke, vključno z njihovo velikostjo in časom prenosa:
recent downloads
 • Da si ogledate vse svoje prenose, pojdite v Knjižnico, tako da kliknete Prikaži vse prenose na dnu panoja s prenosi.
show all dl
 • Knjižnica prikazuje informacije o vseh vaših prenesenih datotekah, dokler jih ne izbrišete iz zgodovine.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Kako upravljam svoje prenesene datoteke?

Svoje datoteke lahko upravljate naravnost s panoja prenosov ali iz Knjižnice. Možnosti se bodo pojavile na desni strani vsake datoteke med vsakim delom prenosa.

fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin
 • Ustavi: Vsak prenos, ki je trenutno v teku, lahko začasno ustavite, tako da z desno miškino tipko kliknetepridržite Ctrl in kliknete datoteko ter izberete Ustavi. Ko želite nadaljevati s prenosom, z desno miškino tipko kliknitepridržite Ctrl in kliknite datoteko ter izberite Nadaljuj.
 • Prekliči fx icon cancel download : Če vam datoteke ni več treba prenesti, kliknite gumb X desno od datoteke. Ta gumb se nato spremeni v ikono za osvežitev; kliknite ga še enkrat, če želite ponovno zagnati prenos.
 • Odpri datoteko: Ko je prenos končan, lahko kliknete naravnost na datoteko, da jo odprete.
 • Odpri vsebujočo mapo fx icon Open the file's folder : Ko je prenos datoteke končan, ikona na desni strani datoteke postane mapa. Kliknite ikono mape, da odprete mapo, ki vsebuje to datoteko. Če želite nastaviti mapo, v katero naj gredo vaši prenosi, glejte Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.Pokaži v Finderju fx icon Open the file's folder Mac : Ko je prenos datoteke končan, ikona na desni strani datoteke postane povečevalno steklo. Kliknite ikono povečevalnega stekla, da pokažete to datoteko v Finderju. Če želite nastaviti mapo, v katero naj gredo vaši prenosi, glejte Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.
 • Pojdi na stran za prenos: Z desno miškino tipko kliknitePridržite Ctrl in kliknite datoteko na seznamu, da se pojavi meni. Izberite to možnost, če želite obiskati spletno stran, s katere je prišla datoteka.
 • Odstrani iz zgodovine: Če ne želite, da je določena datoteka na seznamu prenosov, preprosto z desno miškino tipko kliknitepridržite Ctrl in kliknite datoteko na seznamu in nato izberite Odstrani iz zgodovine. To bo odstranilo datoteko s seznama, vendar datoteke same ne bo izbrisalo.
 • Ponovi prenos fx icon retry download 16x16 : Če se iz kateregakoli razloga prenos datoteke ne konča, kliknite gumb desno od datoteke - simbol osvežitve - da poskusite znova.
 • Počisti prenose: Kliknite gumb Počisti prenose na vrhu okna Knjižnice, da izbrišete celotno zgodovino prenesenih datotek. To ne bo izbrisalo datotek samih.

Spremenite, kam naj se datoteke shranijo

Mapo, v katero naj se shranijo datoteke, lahko spremenite v Firefoxovih možnostihnastavitvah. Za več informacij glejte Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
Senior Contributor
 
Contributors