cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Iskanje besedila ali povezav po trenutni strani

Ko si v Firefoxu ogledujete spletno stran, lahko na njej hitro poiščete besede ali besedne zveze. Firefox vam bo pokazal, kje na strani se iskana beseda pojavi, in vam omogočal označiti vsa mesta, kjer se pojavi.

Uporaba vrstice za iskanje

Da na spletni strani začnete iskati besedilo:

 1. Prikažite vrstico za iskanje na enega od naslednjih načinov:
  • Uporabite bližnjico Ctrlcommand+F.
  • Kliknite gumb menija new fx menu in nato Najdi.
 2. Besedo ali besedno zvezo, ki jo želite poiskati, vtipkajte v polje Najdi: vrstice za iskanje. Medtem ko tipkate, bo Firefox označeval primerke besede na strani.
  Iskanje - 49
 3. V iskalni vrstici imate na voljo naslednje možnosti:
  • X: zapre vrstico za iskanje.
  • Puščici Gor in Dol: najde vsak primerek besede ali besedne zveze.
  • Označi vse: označi vse primerke besede ali besedne zveze, ki jo iščete. Da označevanje izklopite, še enkrat kliknite Označi vse.
  • Razlikuj velike/male črke: naredi iskanje občutljivo na velike in male črke. Če z vrstico za iskanje iščete iskalna poizvedba, bodo, če je možnost izklopljena, najdeni tudi primeri Iskalna poizvedba.
  • Če na strani ni nobenega primerka besede, ki jo iščete, bo polje Najdi: postalo rdeče, poleg njega pa se bo izpisalo Iskanega ni mogoče najti.
  Iskanega ni mogoče najti

Za iskanje besede ali besedne zveze na strani:

 1. Kliknite gumb menija new fx menu in nato Najdi (tipkovna bližnjica: pritisnite Ctrlcommand+F). Na dnu se bo pojavilo iskalno polje.
  Iskanje - 51
 2. Besedo ali besedno zvezo, ki jo želite poiskati, vtipkajte v iskalno polje. Medtem ko tipkate, bo Firefox označeval primerke besede na strani.
 3. V iskalni vrstici imate na voljo naslednje možnosti:
  • X: zapre vrstico za iskanje.
  • Puščici Gor in Dol: skoči na vsak primerek besede ali besedne zveze.
  • Označi vse: označi vse primerke besede ali besedne zveze, ki jo iščete. Da označevanje izklopite, še enkrat kliknite Označi vse.
  • Razlikuj velike/male črke: naredi iskanje občutljivo na velike in male črke. Če z vrstico za iskanje iščete iskalna poizvedba, bodo, če je možnost izklopljena, najdeni tudi primeri Iskalna poizvedba. Če je Razlikuj velike/male črke izbrano, bodo najdeni le primerki, ki so napisani točno tako, kot ste jih natipkali vi.
  • Cele besede: označi samo cele besede, ki se ujemajo z vašim iskanjem.
 4. Kadar Firefox ne more najti besede ali besedne zveze, ki jo iščete, bo prikazal obvestilo Iskanega ni mogoče najti.

Hitro najdi

Vrstica Hitro najdi je uporabna za hitra iskanja in je mišljena, da po nekaj trenutkih izgine. V nasprotju s popolno vrstico za iskanje nima gumbov Naslednja, Prejšnja ali Označi vse.

Pritisnite tipko / (poševnico naprej), da odprete vrstico Hitro najdi. Nato vtipkajte besedo, ki jo želite najti.

Najdi samo povezave

Če želite najti besede in besedne zveze v povezavah na strani, ki si jo ogledujete:

 1. Pritisnite ' (opuščaj), da prikličete orodno vrstico Hitro najdi (samo povezave).
 2. V polje Hitro najdi (samo povezave) vtipkajte besedo, ki jo želite najti. Izbrana bo prva povezava, ki vsebuje natipkano besedo.
 3. Pritisnite Ctrlcommand+G, da označite naslednjo povezavo, ki vsebuje iskano besedo.

Da zaprete vrstico Hitro najdi, počakajte trenutek, nato pa pritisnite tipko Esc na svoji tipkovnici. Lahko pa tudi kliknete zunaj vrstice Hitro najdi.

Najdi med tipkanjem na strani

Firefox lahko začne iskati besede, ki jih vtipkate, ne da bi vam bilo treba prej odpreti vrstico za iskanje. Da omogočite to možnost:

 1. Kliknite menijski gumb New Fx Menu in izberite Možnosti.Nastavitve.
 2. Izberite pano Napredno.
 3. Kliknite zavihek Splošno.
 4. S kljukico potrdite Ko začnem tipkati, začni iskati.
 5. Zaprite stran about:preferences. Vse spremembe, ki ste jih naredili, se bodo samodejno shranile. .

Potem ko omogočite to možnost:

 1. Medtem ko si ogledujete spletno stran, začnite tipkati besedo za iskanje. Medtem ko tipkate, bo označen prvi primer vaše besede.
 2. Pritisnite Ctrlcommand+G ali F3, da označite naslednji primer besede.

Da zaprete vrstico Hitro najdi, počakajte trenutek, da izgine, ali pritisnite tipko Esc, da jo zaprete takoj. Lahko pa tudi kliknete zunaj vrstice Hitro najdi.

Opomba: vrstica Hitro najdi nima ukazov Naslednja, Prejšnja, Označi vse in ostalih kot popolna vrstica za iskanje, saj je mišljena, da po nekaj trenutkih izgine.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
4 weeks ago
Updated by:
 
Contributors