hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Install and Update

Sắp xếp theo:
Lưu ý: Nếu bạn đang định nâng cấp từ một phiên bản Firefox cũ, xem Update Firefox to the latest version Trước khi cài đặt Firefox, hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn đáp ứng được Yêu cầu Hệ thống. Nếu máy tính của bạn không đáp ứng được những yêu cầu trên, bạn nên tải bản cập
Hiển thị bài viết đầy đủ
Lưu ý: Nếu bạn đang định nâng cấp từ một phiên bản Firefox cũ, xem Update Firefox to the latest version Trước khi cài đặt Firefox, hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn đáp ứng được các Yêu cầu về Hệ thống. Nếu máy tính của bạn không đáp ứng được những yêu cầu trên, bạn nên tải
Hiển thị bài viết đầy đủ
Firefox lưu các thông tin cá nhân của bạn như trang đánh dấu, mật khẩu và tùy chỉnh người dùng trong một bộ tập tin gọi là hồ sơ, được lưu trữ trong một thư mục tách biệt với các tập tin chương trình của Firefox. Bạn có thể có nhiều hồ sơ Firefox, mỗi cái sẽ bao gồm một tập hợp thông
Hiển thị bài viết đầy đủ
Lưu ý: Nếu bạn đang định nâng cấp từ một phiên bản Firefox cũ, xem Update Firefox to the latest version Trước khi cài đặt Firefox, hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn đáp ứng được các Yêu cầu về Hệ thống. Nếu máy tính của bạn không đáp ứng được những yêu cầu trên, bạn nên tải
Hiển thị bài viết đầy đủ
Trước khi cài đặt Firefox, hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn đáp ứng được các Yêu cầu về Hệ thống. Bạn đang cài Firefox lên hệ điều hành nào? Cài đặt Firefox trên Windows Cài đặt Firefox trên Mac Cài đặt Firefox trên Linux Dựa
Hiển thị bài viết đầy đủ