cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Instaloni Firefox-in në Windows

Ky artikull përshkruan si të instalohet Firefox-i në Windows.

Ky artikull vlen vetëm për Windows.
Përpara instalimit të Firefox-it:

 1. Vizitoni faqen e shkarkimit të Firefox-it përmes cilitdo shfletues (p.sh. Microsoft Internet Explorer). Faqja do t'ju këshillojë vetvetiu versionin më të mirë(s) të Firefox-it për ju.

  FireFox Download Page - Windows
 2. Klikoni mbi lidhjen e gjelbërt të shkarkimit, që të shkarkoni instaluesin e Firefox-it. Në varësi të shpejtësisë së lidhje suaj, shkarkimi mund të hajë ca minuta. Ju faleminderit për durimin… ia vlen të pritet!
 3. Fillojeni procesin duke klikuar mbi Xhiroje.

  9adf3cab7ac5be01d856c9d1020aa0da-1263064820-505-2.jpg
 4. Mandej, thjesht ndiqni hapat (e kemi bërë procesin sa më pak të dhimbshëm që mundej).

  9adf3cab7ac5be01d856c9d1020aa0da-1263064820-505-4.jpg
  Përgëzime, mbaruat së instaluari Firefox-in!
 5. Dyklikoni mbi ikonën e Firefox-it, kurdo që doni ta përdorni.

  Installing Firefox - Win4

Keni probleme?

Ja disa artikuj që mund t'ju ndihmojnë:

 

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:01 AM
Updated by:
 
Contributors