cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Installere Firefox

Oppdatere fra en gammel versjon?

Hvis du opgraderer fra en eldre versjon av Firefox, se Opdtatere Firefox.

Trykk på operasjons systemet som du skal installere firefox på.

vista.jpg Installere Firefox på Windows

macos.jpg Installere Firefox på Mac

linux.jpg Installere Firefox på Linux

Android Hvordan installerer jeg Firefox på en mobilenhet?

Fx Home Logo Hvordan sette opp Firefox Home på din iPhone

Apple's restriksjoner hindrer oss fra distrubiere Firefox på iOS enheter (iPhone, iPad, iPod Touch), men du kan installere Firefox Home, en gratis applikasjon som lar deg få tillgang til dine Firefox desktop tabs, bokmerker, og historie.
Basert på informasjon fra Installing Firefox (mozillaZine KB)
Windows og Windows logoen er varemerker av Microsoft group of companies.
Mac® og Apple logo er varemerker av Apple Inc.,registrert i U.S. og andre land.
Linux® er et registrert varemerke av Linus Torvalds i U.S.og andre land.
Linux logoen er Copyright 1997 Larry Ewing
Android logoen er basert på arbeid skapt og shared by Google
.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
4 weeks ago
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)