anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Tworzenie kopii zapasowej swoich danych

Firefox zachowuje wszystkie ustawienia użytkownika, takie jak zakładki, hasła i dodatki w folderze profilu na twoim komputerze, ale w innym miejscu niż pliki samego programu. W tym artykule opisane jest, jak utworzyć kopię zapasową swojego profilu, przywrócić go, przenieść w nowe miejsce lub na inny komputer.

Gdzie znajduje się folder z profilem?

Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 • W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
 • Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

  Tworzenie kopii zapasowej profilu

  Aby utworzyć kopię zapasową profilu, zamknij najpierw Firefoksa, jeżeli był otwarty i skopiuj folder z profilem w inne miejsce.

  1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
  2. Odszukaj swój folder profilu w sposób opisany powyżej.
  3. Przejdź do folderu nadrzędnego tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Biblioteki/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
  4. Kliknij prawym klawiszem myszy Przytrzymaj klawisz control i jednocześnie kliknij swój folder profilu i wybierz element Kopiuj.
  5. Kliknij prawym klawiszem myszy Przytrzymaj klawisz control i jednocześnie kliknij miejsce, gdzie ma być wykonana kopia zapasowa (np. pamięć przenośna USB lub pusta płyta CD-RW), a następnie wybierz element Wklej.

  Przywracanie kopii zapasowej profilu

  1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
  2. Jeśli twój folder profilu i folder kopii zapasowej mają te same nazwy, po prostu zamień istniejący folder profilu z kopią zapasową, a następnie uruchom Firefoksa.
  Ważne: Aby wszystko działało, nazwy folderów profili muszą się dokładnie zgadzać, włącznie z losowym ciągiem 8 znaków. Jeśli nazwy się nie zgadzają lub jeśli przywracasz kopię zapasową w nowym położeniu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

  Przywracanie w nowym położeniu

  Jeśli nazwy folderów profili nie zgadzają się lub jeśli chcesz przywrócić profil w nowym położeniu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyłącz zupełnie przeglądarkę Firefox – możesz użyć sposobu opisanego wcześniej.
  2. Użyj menedżera profili, aby utworzyć nowy profil w wybranym miejscu. Zamknij menedżera.
  Informacja: Jeśli Firefox został zainstalowany na nowym komputerze, zamiast tworzyć nowy profil, możesz użyć domyślnego, który tworzy się automatycznie, gdy uruchamiasz Firefoksa po raz pierwszy.
  1. Odszukaj na twardym dysku lub innym nośniku (np. pamięć przenośna USB) kopię zapasową folderu profilu.
  2. Otwórz folder z kopią zapasową (np. xxxxxxxx.default).
  3. Skopiuj całą zawartość folderu ze starym profilem, np. pliki mimeTypes.rdf, prefs.js, folder bookmarkbackups itd.
  4. Znajdź i otwórz nowy folder profilu, możesz użyć sposobu opisanego wcześniej, a następnie – jeśli jest otwarty – zamknij Firefoksa.
  5. Wklej zawartość folderu z kopią zapasową do nowego folderu profilu, nadpisując istniejące pliki o tej samej nazwie.
  6. Uruchom Firefoksa.

  Dostosuj artykuł

  Firefox

  Firefox for Android

  Firefox for iOS

  Firefox OS

  Thunderbird

  Historia wersji
  Nr wersji
  3 z 3
  Ostatnia aktualizacja:
  ‎31-01-2017 04:21 PM
  Zaktualizowano przez: