zrušit
Zobrazování výsledků pro 
Hledat místo 
Měli jste na mysli: 

Jak zazálohovat a obnovit profil

Mozilla Firefox uchovává veškeré vaše osobní nastavení, jako např. záložky, hesla a rozšíření, ve vašem počítači ve složce profil, jež je umístěna mimo složku s nainstalovaným programem. Tento článek vysvětluje, jak můžete svůj profil zazálohovat, obnovit nebo přesunout na jiné místo či počítač.

Jak najít složku s profilem

Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , v ní klepněte na Help-29 a zvolte Technické informace. Otevře se panel Technické informace.

 • V sekci Stručně o aplikaci klepněte na tlačítko Zobrazit složkuOtevřít složkuZobrazit ve FinderuOtevřít adresář. Otevře se okno se soubory vašeho profilusložkou s vaším profilem.
 • Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

  Zálohování profilu

  K vytvoření zálohy vašeho profilu nejprve ukončete Firefox, pokud je spuštěn, a potom zkopírujte složku s profilem na jiné místo.

  1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .
  2. Najděte svou složku s profilem, jak je vysvětleno výše.
  3. Přejděte do nadřazené složky, tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
  4. Klepněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepněte na složku s vaším profilem (např. xxxxxxxx.default) a zvolte Kopírovat.
  5. Klepněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepněte na plánované umístění zálohy (např. flash disk nebo prázdný disk CD-RW), a zvolte Vložit položku.

  Obnovení zálohy profilu

  1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .
  2. Má-li stávající složka s vaším profilem i zazálohovaná složka shodný název, jednoduše tuto stávající složku nahraďte složkou zazálohovanou, a potom spusťte Firefox.
   Důležité: Aby to fungovalo, musí se názvy složek s profily přesně shodovat, včetně náhodného řetězce osmi znaků. Jestliže se názvy neshodují, nebo když obnovujete zálohu na jiné místo, řiďte se pokyny uvedenými dále.

  Obnovení na jiné místo

  Pokud se názvy složek s profily neshodují anebo když chcete profil přesunout či obnovit na jiné místo, proveďte následující kroky:

  1. Kompletně ukončete Firefox, jak je popsáno výše.
  2. Pomocí Správce profilů vytvořte nový profil na požadovaném místě. Poté Správce profilů ukončete.
   Poznámka: Pokud jste právě nainstalovali Firefox na novém počítači, můžete namísto vytváření nového profilu použít výchozí profil, který se vytvoří automaticky při prvním spuštění Firefoxu.
  3. Najděte na svém pevném disku či záložním médiu složku se zazálohovaným profilem.
  4. Přejděte do této záložní složky (např. xxxxxxxx.default záloha).
  5. Zkopírujte do systémové schránky veškerý obsah záložní složky, jako jsou soubor mimeTypes.rdf, soubor prefs.js, složka bookmarkbackups atd.
  6. Podle postupu uvedeného výše najděte a otevřete složku s novým profilem. Poté ukončete Firefox (je-li spuštěný).
  7. Vložte obsah záložní složky do složky s novým profilem, přičemž soubory se stejným názvem nechte přepsat.
  8. Spusťte Firefox.
  Přizpůsobení článku

  Firefox

  Firefox for Android

  Thunderbird

  Historie verzí
  Revize č.
  3 z 3
  Poslední aktualizace:
  ‎31-01-2017 03:53 PM
  Aktualizoval(a):
   
  Přispěvatelé